wyszukiwarka

ABS NEWS

Czy Twoja dojarka pracuje prawidłowo?

Na stan wymienia i jakość produkowanego mleka, poza oczywistymi czynnikami jak żywienie i higiena, duży wpływ ma również stan aparatury udojowej. W natłoku codziennych obowiązków hodowcy często zapominają o skontrolowaniu pracy dojarki.
Dojarka w każdym gospodarstwie mleczarskim jest używana przynajmniej dwa razy w ciągu dnia, a więc niejednokrotnie częściej niż wóz paszowy. Jednak codzienna rutyna usypia często naszą czujność i o stanie technicznym dojarki przypominamy sobie dopiero wtedy, kiedy się popsuje.

Więcej na: farmer

Bezpieczne wycielenia w kojcu porodowym

W ostatnich tygodniach przed wycieleniem krowy powinny mieć zapewniony spokój i komfort. Takie warunki można zapewnić zwierzętom w kojcu porodowym.
Warto jest wydzielić w oborze miejsce na kojec porodowy, w którym umieszcza się krowy na 2 – 3 tygodnie przed planowanym wycieleniem. Powinien on być położony w miejscu zacisznym i łatwo dostępnym, które często mija się w ciągu dnia. Zwiększy to częstotliwość doglądania znajdującej się tam sztuki.

Więcej na: farmer

Zadbajmy o cielęta

Wychów cieląt jest bardzo istotnym okresem w prowadzeniu stada bydła mlecznego. Od prawidłowego odchowu zależy późniejsza użytkowość, zdrowotność i długowieczność zwierząt.
Szczególnie w pierwszych dniach życia obserwuje się najwięcej zachorowań i padnięć cieląt. Jak podaje literatura, na pierwszy tydzień życia przypada 60 proc., a na pierwsze 2 tygodnie 70- 80 proc. wszystkich zachorowań całego okresu wychowu.

Więcej na: farmer

Rzeka polskiego mleka

W miesiącach kwiecień – lipiec 2014 do podmiotów skupujących dostarczono ok. 3,68 mld kg mleka po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu - informuje Agerncja rynku Rolnego - Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 4 miesiącach roku kwotowego 2014/2015 wyniósł ok. 37,38%. Natomiast szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 37,07%.

Więcej na:ppr

KE nie wyklucza wsparcia dla sektora mleczarskiego

Skutki wprowadzonego przez Rosję 7 sierpnia embarga były tematem piątkowego spotkania ekspertów z państw UE i Komisji Europejskiej w Brukseli. "Komisja potwierdziła, że analizuje dane i nie zawaha się podjąć dalszych nadzwyczajnych działań, mających na celu wsparcie (producentów), szczególnie odnośnie niektórych produktów mleczarskich, gdzie skutki rosyjskiego embarga są widoczne" - poinformował rzecznik KE ds. rolnictwa Roger Waite po spotkaniu ekspertów krajów unijnych w ten sposób łąkę otrzymamy paszę o wysokiej jakości i dobrym plonowaniu?

Więcej na:ppr

Prosty sposób na suchą paszę dla cieląt

Odchów cieląt jest jednym z ważniejszych okresów w życiu zwierząt. Aby przebiegał prawidłowo należy cielętom podawać tylko produkty najwyższej jakości, co niewątpliwie zaprocentuje w przyszłości.
Mówiąc o jakości, dotyczy to m.in. startowej paszy treściwej, którą podaje się cielętom już niemal od pierwszych dni życia. Jest to zazwyczaj granulowana pasza białkowa typu CJ, wymieszana z całym ziarnem kukurydzy czy owsa. Coraz częściej hodowcy wybierają gotowy produkt w postaci musli, oferowany przez firmy paszowe.

Więcej na:farmer

Trochę inne maty legowiskowe

Na legowiskach dla krów stosowanych jest wiele materiałów służących jako ich pokrycie. Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie materacy gumowych, ale w nieco innym wykonaniu.
Wyliczankę materiałów stosowanych na legowiskach można zacząć od surowców naturalnych, jak tradycyjna ściółka ze słomy, poprzez trociny, piasek, czy separat z gnojowicy, a kończąc na materiałach sztucznych, jak guma.Można także zdecydować się na nieco inne rozwiązanie.

Więcej na:farmer

LKS – większa koncentracja energii

LKS – większa koncentracja energii
W żywieniu krów mlecznych osiągających wysokie wydajności problematycznym staje się pokrycie ich zapotrzebowania na składniki pokarmowe. Paszą ułatwiającą rozwiązanie tego problemu może być kiszonka z całych kolb kukurydzy (LKS).
Jeśli nie jesteśmy w stanie zwiększyć pobrania paszy, możemy wybrać inne rozwiązanie, mianowicie zwiększyć w niej koncentrację składników odżywczych. W takiej sytuacji uzasadnione jest zakiszanie kukurydzy w technologii LKS, z niem. Lisch-Kolben-Schrot co można przetłumaczyć jako „zmiksowane kolby kukurydzy”.

Więcej na:farmer

Białoruś zniosła zakaz importu bydła z państw UE, w tym z Polski

Białoruś zniosła zakaz wwozu na swoje terytorium bydła rogatego z państw Unii Europejskiej. Zakaz dotyczył także Polski.
W latach 2012-2013 Białoruś wprowadziła zakaz importu dużej i małej rogacizny, czyli np. krów i kóz, a także pochodzącego od nich materiału genetycznego z szeregu państw UE, w tym m.in. Polski. Uzasadniono to wykryciem w tych krajach nowych przypadków zachorowań wywołanych przez wirus ze Schmallenbergu. Teraz zakaz został zniesiony.

Więcej na: farmer

Nasza eksportowa wołowina

Bank Gospodarki Żywnościowej podał  wg wstępnych danych MF, w ciągu pierwszych pięciu miesięcy br., na rynki zagraniczne trafiło 117 tys. t polskiej wołowiny o wartości 375 mln euro. Podobnie jak w roku poprzednim, największą część eksportu stanowiło mięso świeże lub schłodzone (90 tys. t). Znacznie mniej sprzedano mięsa mrożonego (27 tys. t). Eksport nieprzetworzonego mięsa wołowego ogółem w okresie I-V br. był o 1% wyższy w skali roku. Siłą napędową eksportu pozostają kraje UE, gdzie we wskazanym okresie trafiło 104 tys. t, co stanowiło prawie 90% eksportu krajowej wołowin.

Więcej na:ppr

Pasze objętościowe to nie tylko białko i energia

Sianokiszonki z traw, a właściwie mieszanek traw z roślinami motylkowatymi, stanowią na ogół około 30% pasz objętościowych w dawce pokarmowej krów. Tak więc, trudno sobie wyobrazić hodowlę krów mlecznych, bez trwałych użytków zielonych w skrócie TUZ. Pozornie wydawać by się mogło, że trawa to roślina o znikomych potrzebach – wystarczy przecież wiosną zasilić ją azotem, a jeżeli zadbamy o dostarczenie niewielkich ilości fosforu i potasu, to „sprawę mamy z głowy”. Czy takie podejście jest zasadne? Czy „prowadząc” w ten sposób łąkę otrzymamy paszę o wysokiej jakości i dobrym plonowaniu?

Więcej na: ppr

Nawet proste badanie mleka może pomóc w walce z mastitis

Zapalenia wymion są powodem licznych strat ekonomicznych gospodarstw mlecznych, ich leczenie należy opierać o przynajmniej uproszczone wyniki analiz mleka.
Zapalenia wymion są schorzeniem pociągającym za sobą jedne z największych strat finansowych gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka. Straty te obejmują spadek mleczności krów z chorobami wymion, utrata mleka – podczas leczenia antybiotykami oraz koszty leczenia (antybiotyki, badania, obsługa weterynaryjna).

Więcej na:farmer

Ocena kondycji krów podczas zasuszania

Kondycja krów jest oceniana w skali pięciostopniowej (BCS), jej ocena jest jednym z głównych narzędzi zarządzania stadem, a utrzymanie prawidłowego poziomu gwarantuje wyższą zdrowotność zwierząt.
Krowy w okres zasuszenia powinny wchodzić z optymalną kondycją ciała, a wszelkie próby dostosowania kondycji krów w okresie przejściowym przez zastosowanie żywienia o różnym poziomie pasz treściwych nie przynoszą większych korzyści.

Więcej na: farmer

Poporodowe zapalenie macicy - powodem licznych strat

Schorzenie to dotyka wielu krów mlecznych w okresie poporodowym, a jego skutkami są drastycznie obniżone wyniki w rozrodzie, które w znaczący sposób rzutują na finanse gospodarstw.
Zapalenie macicy jest powodem licznych strat ekonomicznych związanych z obniżeniem efektywności rozrodczej krów dotkniętych tym schorzeniem, powstawanie torbieli jajnikowych, co prowadzić może do przedwczesnego brakowania takich sztuk ze stada w związku z niepłodnością. Straty ekonomiczne dotyczą również negatywnego wpływu stanów zapalnych macicy na ogólne funkcjonowanie organizmu krowy.

Więcej na: farmer

Na embargu najbardziej stracą producenci serów

Na rosyjskim embargu obejmującym produkty mleczarskie, najbardziej stracą producenci serów. Branża szacuje straty i poszukuje nowych rynków zbytu.
Eksport tej branży jest już mocno zdywersyfikowany. Polskie produkty mleczarskie są już obecne na rynkach Afryki i w Chinach.
Polskie mleczarstwo jest mobilne, dlatego szybko dostosuje się do obecności na rynkach trzecich. 

Więcej na: ppr

Koszt produkcji litra mleka to około 1,2-1,3 zł

Jeżeli utrzyma się dotychczasowa skala skupu mleka, kary za nadprodukcję mogą sięgnąć nawet 1 zł za kg.       Oznacza to, że wielu rolnikom nie będzie się opłacało zwiększanie produkcji mleka.
Według oceny ARR, koszt produkcji litra mleka kształtuje się na poziomie 1,2-1,3 zł. Obecnie średnia cena skupu mleka wynosi 1,45 zł/litr. Choć duzi dostawcy dostają 1,70 zł za litr, to przy opłacie za nadprodukcję wynoszącej 0,5 zł/litr, nawet im nie opłaca się przekraczać przyznanego limitu.

Więcej na:ppr

Korzyści z chłodzenia krów w miesiącach letnich

Stres cieplny dotyka niemal każdej grupy zwierząt na fermach mlecznych, praktycznie w każdym kraju.
Korzyści płynące z chłodzenia krów w miesiącach letnich obejmują przede wszystkim poprawę rocznej produkcji mleka, poprawę dobrostanu i komfortu zwierząt utrzymywanych w budynkach inwentarskich, wzrost długowieczności krów mlecznych, a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przez większą efektywność wykorzystania pasz i wyższą produkcję mleka.
Stres cieplny powoduje ogromne straty ekonomiczne na fermach krów mlecznych. Najbardziej cierpią z tego powodu krowy mleczne utrzymywane w gorącym klimacie, jednak zjawisko to dotyka krów utrzymywanych niemalże na całym świecie.

Więcej na: farmer

Kubańczycy zainteresowani importem produktów mleczarskich z Polski

Kuba jest zainteresowana importem produktów mleczarskich z Polski. Obecnie inspektorzy z Kuby sprawdzają wybrane zakłady mleczarskie.
Kuba kupuje już w naszym kraju mleko w proszku. Teraz chce sprawdzić, jak wygląda jego produkcja.
Zdaniem Inspekcji kraj ten jest ciekawym partnerem handlowym, gdyż nasz eksport mieści się w formule kubańskich zamówień rządowych, co oznacza, że taka transakcja jest bezpieczna dla eksporterów.

Więcej na: farmer

Najczęstsze przyczyny brakowania krów

Brakowanie zwierząt w stadzie krów mlecznych jest istotnym narzędziem w prowadzeniu pracy hodowlanej. Zdarza się jednak, że stopień brakowania znacznie przekracza przyjęte normy, powodując dezorganizację w stadzie. Pozostaje pytanie: jakie są tego przyczyny?
Brakowanie krów mlecznych jest jednym z głównych czynników decydujących o opłacalności produkcji mleka. Zbyt wysokie wartości tego wskaźnika wpływają niekorzystnie na ostateczny wynik ekonomiczny.

Więcej na: farmer

Wietnamczycy i Koreańczycy interesują się polskim mięsem

Branża mięsna liczy na zainteresowanie zakupem polskiej wołowiny ze strony Wietnamu i Korei Płd. Ma do tego przekonać wizyta delegacji biznesmenów z tych krajów w polskich zakładach mięsnych.
Wietnamscy i koreańscy biznesmeni przyjechali na zaproszenie Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) w ramach Study Tour. Program ich wizyty obejmuje rozmowy z polskimi eksporterami i przetwórcami, seminarium branżowe, wizyty w zakładach mięsnych (m.in. w Sokołowie, Łukowie, Pini) oraz spotkanie w resorcie rolnictwa.

Więcej na :  farmer

 • ABS NEWS

  01 wrzesień 2017

  SEXCEL

  ABS Global wprowadza na rynek nowy produkt: seksowaną genetykę Sexcel™ Madison, Wisconsin, USA — firma ABS Global Inc. (ABS), będąca częścią Genus plc, wprowadza dziś na rynek seksowaną genetykę Sexce...
 • ABS NEWS

  01 wrzesień 2017

  SEXCEL

  Nadchodzą nowe dni Genetyki Seksowanej... Wykorzystując technologię XXI wieku firma ABS Global opracowała własną technologię seksowania Sexcel ™, jest to genetyka seksowana, która ma na celu dostarcze...

 

MAPA STRONY