wyszukiwarka

ABS NEWS

ARR szacuje wysokość kar za nadprodukcję mleka

Rok kwotowy 2014/2015 jest ostatnim, w którym obowiązują limity produkcyjne. Jest to również ostatni rok w którym producenci mleka będą musieli zapłacić kary za ich przekroczenie. Czy będą one rekordowo wysokie? ARR podaje kolejne prognozy. Do końca roku kwotowego pozostały niespełna cztery miesiące. Ciągle trwają walki o złagodzenie kar za nadprodukcję, przy czym niestety pewne jest to, że uniknąć ich już się nie da.

Więcej na: farmer

Producenci mleka liczą na odbiorców z Indii i Chin

Polscy producenci mleka chcą zwiększać obecność na perspektywicznych rynkach, na które już trafiają ich produkty, czyli w Indiach i China. Mają również nadzieję na zaistnienie w Ameryce Południowej oraz Afryce. Otwieranie się na nowe rynki jest konieczne, szczególnie w perspektywie zniesienia unijnych kwot mlecznych, które mogą skutkować większą produkcją mleka i niższymi cenami. 

Więcej na: farmer

Jakie płatności za bydło i krowy?

Dwa razy w ciągu życia zwierzęcia można będzie otrzymać na nie nowy rodzaj płatności bezpośrednich.
Projekt ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przygotowany przez MRiRW, przewiduje od 2015 r. nowy rodzaj płatności bezpośrednich: płatności związane do zwierząt.

Płatności te mają przysługiwać do bydła domowego, owcy domowej i kozy domowej. 

Więcej na: farmer

Jak ocenić poziom odporności u cieląt?

Schorzenia przebyte przez młode cielęta, mają negatywny wpływ na ich późniejszy rozwój i produkcyjność. Dlatego ważne jest aby hodowca miał pod kontrolą, poziom odporności swoich zwierząt. Pozwala to np. na korygowanie skarmiania siary.
Podajemy nowonarodzonym cielętom siarę, w celu zbudowania w ich organizmach odporności, której nie umieją jeszcze same wytworzyć. Głównie od czasu podania, ilości oraz jakości siary zależy jak silną odpornością będą cechowały się młode zwierzęta. Będzie to miało wpływ na ich przyrosty oraz w przypadku cieliczek, na późniejszą wydajność mleczną.

Więcej na: farmer

Sytuacja na rynku mleka coraz gorsza. Konieczna jest pomoc KE

Sytuacja na rynku mleka w Polsce pogarsza się, spadają ceny mleka i opłacalność jego produkcji, zmniejszyła się rentowność branży. Konieczna jest pomoc KE.

Jak mówił prezes KZSM na konferencji prasowej zorganizowanej z okazji XXIII targów Mleko-Expo 2014 na trudną sytuację wpłynęło rosyjskie embargo, jak również mniejszy popyt na produkty mleczarskie ze strony zagranicznych odbiorców.

Więcej na: ppr

Duży handel mlekiem i przetworami mlecznymi

Jak podał Bank Gospodarki Żywnościowej, W bieżącym roku wolumen międzynarodowej wymiany handlowej przetworami mleczarskimi prawdopodobnie będzie istotnie wyższy niż w 2013 roku. Według ostatnich prognoz FAO, przedstawionych w Food Outlook, osiągnie on poziom 71,9 mln ton w ekwiwalencie mleka, co oznacza wzrost o 4,6 proc. w relacji rocznej. Sprzedaż zwiększą regiony należące do czołówki światowych eksporterów - Nowa Zelandia i Unia Europejska, które razem odpowiadają za 50 proc. światowego handlu, a także Stany Zjednoczone, mające 15-procentowy udział w globalnym rynku. 

Więcej na: ppr

Szeroka rzeka mleka na całym świecie

Bank Gospodarki Żywnościowej podał, że obserwowane od początku br. spadki globalnych cen przetworów mleczarskich to z jednej strony odpowiedź na wysoką podaż mleka, a co za tym idzie duże nadwyżki eksportowe, a z drugiej - redukcję po stronie importu.
Według najnowszego raportu FAO (październik 2014 rok), światowa produkcja mleka w całym 2014 r. będzie o 2,4% wyższa w relacji rocznej i wyniesie 792 mln ton. Jest to nieco szybszy przyrost niż notowany w ubiegłych latach (około 2%). 

Więcej na: ppr

Ile wyniosą kary za przekroczenie kwot mlecznych?

Trwają spekulacje na temat przekroczenia przez producentów mleka kwot mlecznych, jaka będzie jego wysokość i ile będzie trzeba za to zapłacić. O przedstawienie szacunkowych danych do ARR zwróciła się PFHBiPM.
Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Leszek Hądzlik zwrócił się do Agencji Rynku Rolnego z prośbą o określenie przybliżonych danych dotyczących wysokości przekroczenia kwot mlecznych i opłat, które trzeba będzie z tego tytułu uiścić. 

Więcej na: farmer

Chiny otwierają rynek dla polskich skór zwierzęcych i produktów rybnych

Polscy producenci skór zwierzęcych oraz ryb wkrótce będą mogli sprzedawać swoje produkty na chińskim rynku. Umożliwia to porozumienie zawarte między chińskimi i polskimi władzami weterynaryjnymi. Rozmowy w tej sprawie trwały kilka lat - poinformowało ministerstwo rolnictwa.
Podczas wizyty głównego lekarza weterynarii Marka Pirsztuka w Pekinie, ostatecznie uzgodniono polsko-chiński protokół określający wymogi weterynaryjne dla eksportu z Polski skór bydlęcych, owczych i kozich.

Więcej na: farmer

Bioasekuracja podstawą zdrowego stada

Uzyskanie wysokiej produkcji mleka możliwe jest jedynie od zwierząt zdrowych, utrzymywanych w dobrej kondycji. W tym celu należy przestrzegać zasad bioasekuracji.
Bioasekuracja jest sposobem postępowania ukierunkowanym na utrzymanie lub poprawę statusu zdrowia zwierząt z jednoczesną jego ochroną przed wtargnięciem nowych patogenów. 

Więcej na: farmer

Ceny kwot mlecznych nabierają rozpędu

Ceny mleka ciągle spadają. Przeciwna sytuacja dotyczy natomiast cen kwot mlecznych – te spadać nie zamierzają. Przy zachowaniu bieżącej tendencji, w niedługim czasie wartości te mogą ulec zbliżeniu.
Producenci mleka, którzy w ubiegłym roku kwotowym przekroczyli przyznane im limity, musieli zapłacić karę w wysokości 29 groszy za każdy nadprogramowy kilogram mleka. Zapowiedź wyższych kar za nadprodukcję mleka, które w bieżącym roku kwotowym mogą osiągnąć nawet 1 zł, nie pozostaje bez wpływu na cenę kwot mlecznych.

Więcej na: farmer

 

MRiRW: polskie mleko do Brazylii

Główny Inspektorat Weterynarii (GIW) otrzymał informację Stałego Przedstawicielstwa Federacyjnej Republiki Brazylii przy Unii Europejskiej o pozytywnym zakończeniu procesu uznawania przez brazylijskie służby weterynaryjne równoważności polskiego systemu nadzoru weterynaryjnego nad produkcją mleka i produktów mleczarskich.Aktualnie GIW oczekuje oficjalnego pisma władz brazylijskich w tej sprawie określającego szczegóły procedury.

Wiecej na: farmer

Alternatywne źródła dochodów przy produkcji mleka

Wahania na rynku mleka oraz niepewności związane ze zniesieniem kwot mlecznych, popychają hodowco bydła mlecznego do szukania innych źródeł dochodu. Ma to zagwarantować płynność finansową, w razie załamania na rynku mleka.Z ekonomicznego punktu widzenia, produkcja mleka to biznes jak każdy inny. Ceną na rynku rządzą podaż i popyt. Regulacja tej pierwszej przez limity produkcyjne, nie gwarantuje jednak stałej kwoty płaconej za mleko w skupie. Zawirowania na światowych rynkach, oraz łączenie polityki z gospodarką, zbierają żniwo.

Więcej na: farmer

Korekta prognoz produkcji unijnej wołowiny

Bank Gospodarki Żywnościowej podaje, że Komisja Europejska, w raporcie „Krótkookresowe perspektywy dla rynków: roślin, mięsa i mleka", skorygowała w górę prognozy dot. produkcji wołowiny w latach 2014 i 2015. W br. produkcja netto szacowana jest na poziomie 7,5 mln t, co oznacza wzrost o 1,5 proc. w porównaniu z 2013 r. Z kolei w 2015 r. wolumen produkcji ma zwiększyć się o kolejne 2,6 proc., do poziomu 7,7 mln t.

Więcej na: ppr

Mniejszy eksport mleka i przetworów z Polski

Bank Gospodarki Żywnościowej podał, że po dynamicznych wzrostach notowanych w pierwszych siedmiu miesiącach br., sierpień przyniósł spadek wartości eksportu przetworów mleczarskich z Polski. Istotnie zmniejszyły się obroty handlowe z Rosją, ale większa konkurencja na rynku unijnym spowodowała, że obniżył się też wywóz do krajów UE.

Więcej na: ppr

Zdrowsze cielęta z zimnego wychowu

Odchów cieląt jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na przyszłą użytkowość mleczną krów. Ważne by wybrać odpowiednią metodę zapewniająca optymalne warunki rozwoju zwierząt. Jedną z takich metod jest zimny wychów cieląt.

Więcej na: farmer

Zmiana żywienia poprawi jakość wołowiny

Wołowina na polskim rynku pochodzi głównie od bydła mlecznego, głównie rasy holsztyńsko – fryzyjskiej. Zwierzęta te mają tendencję do nadmiernego otłuszczania, co niekorzystnie wpływa na ich klasyfikację w ocenie jakościowej.
W wyniku zachwiania równowagi na rynku wołowiny, spowodowanej wprowadzeniem rosyjskiego embarga na produkty żywnościowe oraz zakazu uboju rytualnego, hodowcy odczuwają spadek rentowności tej gałęzi produkcji zwierzęcej. W związku z tym należy poszukiwać dodatkowych działań mających na celu poprawę opłacalności chowu bydła opasowego.

Więcej na: farmer

Produkować, czy hamować?

Takie pytanie zadaje sobie w tej chwili większość producentów mleka. Dotyczy to szczególnie tych którym grozi przekroczenie przyznanej kwoty mlecznej, a jest ich coraz więcej.
Większość gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka i wiążących z tym kierunkiem swoją przyszłość w ostatnim okresie znacznie zwiększyło swoje moce przerobowe. Takie działania są przygotowaniem do zniesienia limitów produkcyjnych w 2015 roku.

Więcej na: farmer

Mniejszy eksport wołowiny z Polski

Jak podał Bank Gospodarki Żywnościowej, w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy br. na rynki zagraniczne trafiło 168 tys. t nieprzetworzonego mięsa wołowego, co oznacza spadek o 2 proc. r/r.
Podobnie jak w roku poprzednim, największą część eksportu stanowiło mięso świeże lub schłodzone (128 tys. t). Głównym rynkiem zbytu pozostaje UE, gdzie we wskazanym okresie trafiło 88 proc. eksportu krajowej wołowiny. Największymi unijnymi odbiorcami mięsa świeżego lub schłodzonego były: Włochy, Niemcy, Holandia oraz Hiszpania.

Więcej na: ppr

 • ABS NEWS

  01 wrzesień 2017

  SEXCEL

  ABS Global wprowadza na rynek nowy produkt: seksowaną genetykę Sexcel™ Madison, Wisconsin, USA — firma ABS Global Inc. (ABS), będąca częścią Genus plc, wprowadza dziś na rynek seksowaną genetykę Sexce...
 • ABS NEWS

  01 wrzesień 2017

  SEXCEL

  Nadchodzą nowe dni Genetyki Seksowanej... Wykorzystując technologię XXI wieku firma ABS Global opracowała własną technologię seksowania Sexcel ™, jest to genetyka seksowana, która ma na celu dostarcze...

 

MAPA STRONY