wyszukiwarka

POSTĘP GENETYCZNY POWODUJE ZMIANĘ WARTOŚCI WYCENY

Buhaje się nie zmieniają, zmieniają się liczby.

Biorąc pod uwagę stały postęp genetyczny, krajowe średnie niemal dla każdego cech są przeliczane i resetowane do wartości zero, co powoduje zmianę bazy genetycznej. Przeliczenie to jest dokonywane przez Council on Dairy Cattle Bredding (CDCB) co pięć lat.
Mimo, że wartości wyceny dla wszystkich buhajów wyecenianych na córkach, ze wszystkich firm genetycznych, mogą się zmieniać, to ich charakterystyka genetyczna pozostaje niezmienna.


Wyceny zawarte w naszym grudniowym 2014 katalogu odzwierciedlają zmiany dokonane w sposobie wyceny:
- Zmianę bazy cech produkcyjnych i związanych z zarządzniem
- Zmianę formuły stosowanej przy kalkulacji indeksów TPI, NM$ i JPI
- Nowy indeks Grazin Merit (GM$) stosowany przy systemie pastwiskowym
- Dwie nowe cech związane z płodnością i zmiana wagi płodności w indeksach TPI, NM$ i JPI

 

tab.1

 

strzalka.5

 

tab.2

 

tab.3

 

tab.4

 

 

 

 

 

 

MAPA STRONY