wyszukiwarka

RWD-FAKTYCZNA PŁODNOŚĆ BUHAJA

ABS Real Word Data Bull Fertility - Faktyczna Płodność Buhaja to narzędzie dla klientów do najlepszego uchwycenia potencjału genetycznego Byków ABS. Dokładne informacje zebrane są kompleksowo i solidnie według specjalnych wytycznych założeń programu.

 

Istotna i wiarygodna baza od producentów mleka, dla producentów mleka.

 

Terminowość raportów umożliwia dostęp do najbardziej aktualnej informacji o płodności reproduktorów w ABS.

Począwszy od grudnia 2012 ABS korzysta z rankingu RWD Bull Fertility w miejsce SCR-u. Podjęcie decyzji o zmianie systemu poparte był latami badań nad bazą o płodności w różnych stadach hodowlanych.

Globalna baza RWD Bull Fertility stworzona przez ABS jest źródłem informacji o potencjale genetycznym byków oraz proponuje rozwiązania różnych sytuacji związanych z rozrodem w stadach mlecznych.

 

RANKING Z GWIAZDKAMI
***** 10% najlepszych byków 2-3% powyżej średniej
**** 20% byków z aktywnej populacji
*** 40% byków, jest to średnia populacji
** 20% byków z aktywnej populacji
* 10% byków z najniższą oceną płodności 2-3% punkty poniżej średnie
ABS Pregnancy Kings przypisany jest do 4 lub 5 gwiazdek dla byka, który ma powyżej 1000 skutecznych inseminacji.

 

Dane pochodzą bezpośrednio ze stad hodowlanych, współpracujących z systemami rejestracji kryć, baza składa się z 12 milionów inseminacji i 10,000 byków rozpłodowych. Ranking ten oparty jest na kompletnych danych o skutecznych zabiegach inseminacyjnych. Wybór odpowiedniego byka według rankingu RWD uwzględnia takie dane jak: wiek krowy, ilość laktacji, fazy laktacji, ilość zabiegów inseminacyjnych, daty kryć oraz różnicuje stada pod względem zarządzania, a także warunków środowiskowych i klimatycznych w jakich przebywają zwierzęta.

2

Ocenie wiarygodności podlegają inseminacje wykonane nasieniem tradycyjnym u krów produkcyjnych. W rankingu RWD ujęte są byki, których nasieniem konwencjonalnym wykonano co najmniej 250 inseminacji lub 200 zabiegów przy użyciu nasienia sexowanego w co najmniej 4 stadach. Ocena skuteczności krycia nasieniem sexowanym sprawdzana jest tylko na jałówkach.

 

ABS Real World Data Bull Fertility oferuje wspaniałe narzędzie do najlepszego zdobywania informacji o potencjale genetycznym i płodności byków ABS-u używanych jako rozpłodniki w stadzie.

ABS Real World Data pochodzi ze stada takiego jak Twoje.

ABS Real World Data oferuje:  

  • dokładność
  • istotność i wiarygodność
  • comiesięczną aktualizację
  • informacje bez granic.

 

3

 

MAPA STRONY