wyszukiwarka

ZARZĄDZANIE INSEMINACJAMI POMAGA OBNIŻYĆ WIEK PRZY PIERWSZYM WYCIELENIU.

Huw LloydOpis przypadku
John iSally Banks, Yorkshire
Państwo Banks prowadzą rodzinna farmę 320 wysokomlecznych krów holsztyńskich, a fakt, że wzięli niejako pod lupę pewne aspekty swojej działalności, przyniósł im wymierne korzyści.
„Dzięki staranniejszemu monitorowaniu przyrostów i bardziej strategicznemu podejściu do inseminowanych jałówek udało się nam obniżyć wiek przy pierwszym wycieleniu, co oczywiście ma ogromny wpływ na zyskowność naszej farmy”.
Młode jałówki są obecnie unasienniane z wykorzystaniem RMS, a dodatkowo właściciele farmy zainwestowali w wybiegi zaścielane słomą, poprawę oświetlenia i adaptację jarzm.
Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy średni wiek przy pierwszym wycieleniu wynosił 25,3 miesiące. Średni wiek przy pierwszej inseminacji to 14,3 miesiące, a przy zacieleniu – 16,2 miesiące.
„Zwiększyliśmy liczbę jałówek wprowadzanych do stada i teraz mamy możliwość albo zwiększyć liczebność stada, albo sprzedawać jałówki. Wykorzystywanie seksowanego nasienia do inseminowania jałówek sprawia, że z każdych 10 jałówek wprowadzanych do stada mamy siedem sztuk remontowych, a mam nadzieję, że wkrótce będzie to 8”.


Paul Wilson, technik RMS, jest zdania, że system, który wprowadzili Państwo Banks, znacząco zmienił to, jak zacielają i wycielają się jałówki. „Każdy postępuje według ustalonych protokołów w zakresie żywienia i zdrowotności, aby uzyskiwać przyrosty”. „Mamy jałówki gotowe do inseminacji i zasoby w postaci obiektów, więc możemy skoncentrować nasze działania, gdyż docelowa grupa obejmuje tylko te sztuki, które są przygotowane go rozrodu. Specjalne jarzma dodatkowo poprawiają uzyskiwane wyniki, gdyż zwiększają bezpieczeństwo i ułatwiają wykonywanie czynności przy jałówkach”.

Głównym punktem dyskusji na temat obniżenia wieku jałówek przy pierwszym wycieleniu są przyrosty, lecz Huw Lloyd, Dyrektor ds. Technicznych w Genus ABS, wskazuje, że prawdziwe oszczędności można uzyskać przy lepszej organizacji i zarządzaniu inseminacjami.

Obniżenie wieku przy pierwszym wycieleniu może potencjalnie zmniejszać koszty o 60 GBP na miesiąc.
Jeśli średnią dla kraju można byłoby obniżyć z obecnych 29 miesięcy do docelowych 24 miesięcy, pozwoliłoby to zaoszczędzić 300 GBP na jałówkę wprowadzaną do stada.
Gorąco dyskutuje się temat uzyskiwania docelowych przyrostów, które są konieczne, jeśli już młode jałówki mają być gotowe do rozrodu i następnie wprowadzane do stada w odpowiednim stadium rozwoju. Innym obszarem, gdzie z łatwością można stracić na czasie, a który często się pomija, jest zarzadzanie inseminacjami. Jeśli nie uda się szybko zacielić takich jałówek, niektóre z korzyści wynikających z lepszego przyrostu mogą po prostu zostać zaprzepaszczone.
Gdy jałówki już są na tyle odchowane, aby mogły być inseminowane, konieczne jest sprawne zarządzanie SU, aby jak najszybciej się one zacieliły i aby te sztuki, które nie zacielą się po pierwszym SU, nie umknęły.
Samo skupienie większej uwagi na terminie inseminacji powinno odjąć miesiąc od wieku przy pierwszym wycieleniu.
Dobra wiadomość: pracuje się ze zwierzęciem które powinno mieć lepszą płodność.

Cele wycieleń w skali dwóch lat   
   Cel
Rozpoczęcie użytkowania reprodukcyjnego  >13.5 miesiąca
Wiekjałówek nieprzejawiających rui, konsultacja weterynaryjna  15.5 miesiąca
Wskaźnik skutecznego SU 6.-70%
Wskaźnik zacieleń 50-60%
Wskaźnik cielności 30-40%
% inseminowanych do 15 miesiąca życia 80%
 % inseminowanych do 17 miesiąca życia 90%Jałówki są znacznie mniej podatne na działanie “stresorów” metabolicznych czy chorobowych w porównaniu do krów mlecznych, więc ich płodność powinna być wyższa. Nadto wyraźniej przejawiają odruch wspinania niż krowy, średnio 17 razy na ruję przy średnio 11 godzinach aktywnej fazy estrus.
A tę sposobność należy po prostu wykorzystać.
Kluczem do skutecznego zarządzania jest wyznaczanie celów, a te zalecane cele względem skutecznego zacielania młodych jałówek przedstawiono w tabeli.
Wielu hodowców używa obecnie systemu Genus ABS Reproductive Management Systems (RMS), aby usprawnić inseminacje. W samej tylko północnej Anglii programem objętych jest ponad 700 jałówek, a analiza wskazuje, że przynosi on korzystne wyniki.
Udało się już zwiększyć wskaźnik skutecznego SU do 58% przy 29% sztuk cielnych przy badaniu na cielność w 21 dniu. 70% jałówek inseminuje się przed ukończeniem 17 miesiąca życia, a 55% - przed 15.
Jako że wszyscy hodowcy poszukują sposobów na zwiększenie efektywności produkcji, skoncentrowanie działań na celu, jakim są wycielenia młodszych jałówek, może przynieść wielu z nich wymierne korzyści.

 

DSC68851

 

MAPA STRONY