wyszukiwarka

TRANSITION RIGHT™ - GENETYCZNY "KLUCZ"

TransitionRight™ - Genetyczny „klucz”, który sprawi, że okres przejściowy nie będzie już generatorem problemów.

Steph wittaker1

 
Stephanie Whittaker, Genus ABS Dairy Brand Manager, wyjaśnia, w jaki sposób TransitionRight™, czyli nowy „autorski” indeks, może wspomóc hodowców ułatwiając im odchów krów mniej podatnych na problemy, które często pojawiają się w okresie przejściowym.Zupełnie nowy, a wręcz nowatorski, indeks pozwala przeanalizować, w jaki stopniu genetyka wpływa na sprawny przebieg okresu przejściowego oferując hodowcom tym samym, po raz pierwszy w historii, nowoczesne i zaawansowane technologicznie narzędzie. Buhaje klasyfikuje się w oparciu o córki, które, jak potwierdzono, sprawniej przechodzą przez okres przejściowy, co pozwala obniżyć koszty i zmniejszyć straty powiązane z wycieleniami.


Problemy zdrowotne pojawiające się w okresie przejściowym stanowią istotną przyczynę strat, z którymi borykają się hodowcy bydła mlecznego, skutkujących spadkiem produkcyjności, wzrostem kosztów i częstszym brakowaniem krów we wczesnej laktacji. Jeden problem zdrowotny lub kilka chorób pojawi się u nawet 50% krów właśnie w okresie przejściowym. Będzie zapalenie wymienia, zapalenie macicy czy ketoza – to te najczęściej występujące, a koszty w przeliczeniu na zwierzę mogą być naprawdę znaczące (Tabela 1).

 

TABELA 1 TRASITION


Przy typowej częstości występowania straty finansowe w stadzie liczącym 200 krów mogą sięgać 13 700 GBP, wyłączając koszty wynikające z podklinicznych przypadków tych schorzeń. Co więcej, w ciągu pierwszych dwóch miesięcy laktacji wybrakuje się 6% krów, a ta wartość liczbowa to bezpośrednie następstwo problemów zdrowotnych pojawiających się w okresie przejściowym. Nadto częste choroby ujawniające się w tym czasie są wzajemnie ze sobą powiązane, więc jeden problem zdrowotny może predysponować krowę do zaistnienia innego (diagram 1).

 

page 3 diagram


 
Okres przejściowy to nieodłączny element laktacji, a problemy z nim powiązane zwyczajowo przypisuje się wyłącznie działaniom z zakresu zarządzania w różnych zakresach –czy to zdrowotnym, żywienia bądź innym.
To samo zwykło się mówić o liczbie komórek somatycznych (LKS), długości życia łatwości wycieleń, lecz dziś powszechnie przyjmuje się, że na te element wpływ ma komponent genetyczny, który bierze się pod uwagę dobierając ojców w taki sposób, aby prowadzić rozród tych sztuk, które wniosą wartość dodaną do produkcji.
Obecnie prowadzone na skalę ogólnoświatową i zarazem unikalne badanie wykazało, że istnieje „frakcja” genetyczna, która wpływa na to, jak sprawnie przebiega u krów okres przejściowy, co oznacza, że po raz pierwszy można dobierać te buhaje, których córki będą przechodzić przez okres przejściowy po prostu efektywniej. A w połączeniu z dobrym i sprawnym zarzadzaniem zdrowotnością i żywieniem indeks TransitionRight™ przyczyni się do zmniejszenia częstości występowania i kosztów generowanych przez problemy zdrowotne poprzez sam tylko dobór ojców o wysokiej wartości hodowlanej.
 
Metodyka obliczeń
Indeks TransitionRight™ to pierwszy dostępny wskaźnik oparty na Genus ABS Real World Data, czyli unikalnego w sektorze narzędzia pozwalającego nam analizować dane milionów krów z całego świata. Baza Real World Data zawiera dane pozyskane od większej liczby krów niż populacja wszystkich stad bydła mlecznego w całej Wielkiej Brytanii. Duża liczba stad i krów w połączeniu wysokąśrednią liczebnością stada sprawiają, że dane generują porównania, którym dziś nic nie dorównuje trafnością i kompleksowością.
Te właśnie dane posłużyły nam do oceny parametrów dla kluczowych cech powiązanych z okresem przejściowym I do obliczenia cech „autorskich” w dokładnie taki sam sposób, w jaki wykonywałoby się to przy tradycyjnej ocenie genetycznej. Dzięki temu uzyskaliśmy naprawdę miarodajny indeks.
 
Analizy są przeprowadzane z wykorzystaniem danych pozyskanych od wszystkich buhajów ze wszystkich komercyjnych ośrodków, aby porównania były wyważone. W chwili obecnej obejmuje to 40% ojców z pogłowia reprodukcyjnego Genus ABS oraz 60% z innych ośrodków.
 
Stwierdziliśmy, że istnieje znacząca zmienność między buhajami w odniesieniu do częstości występowania takich problemów zdrowotnych jak zapalenie macicy i ketoza, a także, że dziedziczność była zbliżona do innych cech zdrowotnych. Dla przykładu, dane wskazały, że dla 10% buhajów w dolnym zakresie rankingu częstość występowania zapalenia macicy wynosiła 25% w porównaniu do 10% średniej.
Jesteśmy jedyną firmą genetyczną, która ma dostęp do tego rodzaju unikalnych informacji, dzięki którym uzyskiwany obraz jest bardziej kompletny. Połączyliśmy je z danymi dotyczącymi innych, aktualnych cech, które uznano za znacząco powiązane z problemami zdrowotnymi okresu przejściowego, a mianowicie łatwością wycieleń, wskaźnikiem płodności i LKS, aby opracować bardziej stabilny i kompleksowy indeks. Wypełniliśmy tym samym lukę w wiedzy, którą dysponowali hodowcy, I sprawiliśmy, że mogą oni podejmować bardziej świadome decyzje.


Co można zobaczyć?
Indeks TransitionRight™ jest dostępny wyłącznie dla wszystkich buhajów Genus ABS ras mlecznych. Indeks ma formę osadzonych na kalkulacjach finansowych gwiazdek, z których pięć przypisanych jest najlepszym ojcom, a klasyfikacja biegnie w dół aż do jednej gwiazdki. Ranking ekonomiczny to ocena stopnia, w jakim można zmniejszyć straty finansowe dzięki mniejszej częstości występowania problemów zdrowotnych w okresie przejściowym.
Im więcej gwiazdek, tym sprawniej i łatwiej córki danego buhaja będą przechodzić przez okres przejściowy. Przykładowo, u córki 5-gwiazdkowgo buhaja liczba epizodów mastitis będzie średnio o 7% niższa, zapalenia macicy – o 6%, a ketozy – o 4%. Pięciogwiazdkowy buhaj wygeneruje dodatkowy zysk rzędu 136 GBP na córkę na laktację w wyniku mniejszych kosztów związanych z występowaniem chorób w porównaniu do buhaja z 1 gwiazdką i dodatkowe 68 GBP w porównaniu do średniej (Tabela 2). Tylko 10% buhajów uzyskuje 5 gwiazdek, a 20% przypisuje sie cztery gwaizdki.

 

TABELA 2 TRASITION
Jak korzystać z TransitionRight™
Indeks pozwala użytkować reprodukcyjnie te krowy, które sprawniej będą przechodzić przez kres przejściowy, co oznacza, że z roku na rok można oczekiwać lepszych wyników produkcyjnych i mniejszego odsetka problemów zdrowotnych okresu przejściowego w takim sam sposób, jak dobór buhajów z cechą warunkującą łatwość wycieleń może przyczynić się do ograniczenia problemu ciężkich porodów. A tak jak w przypadku wszystkich indeksów genetycznych, wybierając czołowe buhaje poprawi się, z roku na rok, wartość hodowlaną stada i uzyska sposobność stworzenia takiego, w których częstość występowania chorób w okresie przejściowym będzie znaczącą niższa.
 
Dzięki wykorzystaniu TransitionRight™ można, niemalże od razu, odnotować korzyści już z jednej, poczynionej inwestycji, a nie ponosić straty I dodatkowe wydatki na leczenie.Indeks może posłużyć do zwiększenia zyskowności i produkcyjności stada, a nadto można go włączyć do kryteriów wyboru, które stosuje się przy doborze puli ojców. Nie oznacza to jednak konieczności rezygnacji z innych kryteriów.
Oferujemy naprawdę duży wybór 5-gwiazdkowych buhajów, które są liderami w swojej „dziedzinie” wyróżniając się innymi cechami:
 
Armitage – ojciec gwarantujący wysoką mleczność i dużą zawartość tłuszczu w mleku, niską LKS oraz doskonałą płodność córek.
 
Franchise – buhaj najwyższej klasy z 5-gwiazdkowym rankingiem, o wyjątkowej wszechstronnej użytkowości i bardzo wysokiej produkcyjności w połączeniu z żywotnością, płodnością córek i zadowalającą LKS.
 
Classic – buhaj doskonalący zawartość białka w mleku, gwarant doskonałej płodności i żywotności.
 
TransitionRight™ - przyszłość w nowym wymiarze, to pierwszy z wielu indeksów opracowanych z wykorzystaniem platformy Real World Data, który pozwala identyfikować genetyczny component na głównych obszarach decydujących o produkcyjności bydła mlecznego, dający tym samym producentom sposobność użytkowania w rozrodzie wyjątkowych krów, które stają podstawą zyskownej produkcji.

 

krowy trasition

 

 

MAPA STRONY