wyszukiwarka

GENOMIKA... STAJE SIĘ JUŻ ZNACZNIE PROSTSZA


Andrew Rutter

 W jaki sposób przeprowadza się ocenę genomową?

Punktem wyjścia, tak jak przy ocenie na podstawie potomstwa, jest wybranie buhajów o pożądanym rodowodzie. Jeśli już takiego buhaja się zidentyfikuje, pobiera się od niego krew lub wycinek tkanki i przesyła do badania w celu stworzenia profilu genomowego.

Otrzymawszy profil, interpretuje się następnie genotyp i uwzględnia informacje o rodowodzie, aby wygenerować ocenę genomową.

Taka ocena uwzględnia wszystkie cechy zwyczajowo analizowane przez AHDB Dairy w ocenie potomstwa, a pozyskane informacje prezentowane są dokładnie w taki sam sposób, jak tradycyjny profil po córkach.

 

Jedyna różnica – w ocenie nie wykorzystuje się danych żadnych córek.

Genomika zyskała miano przełomowego odkrycia w rozrodzie bydła mlecznego, lecz od niektórych hodowców słyszymy, że wciąż niedokładnie wiedzą, czym tak naprawdę jest. Poniżej Andrew Rutter, Breeding Programme Manager w firmie Genus ABS, odpowiada na niektóre z pytań zadawanych przez hodowców.

Korzyścią oceny genomowej, odczuwalną przed hodowców, jest możliwość sprzedaży buhaja znacznie wcześniej, co potencjalnie szybciej przyniesie wymierną wartość genetyczną. Przy ocenia na córkach do momentu dostępności nasienia na rynku upływa czasem kilka lat, przy profilu genomowym nasienie może być sprzedane, jak tylko buhaj osiągnie dojrzałość płciową, czyli mniej więcej około 11 miesiąca życia.

W firmie Genus ABS wszystkie buhaje z oceną genomową są również poddawane kompletnej procedurze oceny na córkach, dzięki czemu dysponujemy pełnym profilem oecny na córkach, który porównujemy z profilem genomowym.

Jeśli buhaj genomowy „nie zda” egzaminu w formie oceny na córkach wówczas jego nasienie nie będzie już sprzedawane. Jeśli z kolei ojciec z dowiedzioną oceną genomową nie zostanie poddany ocenie na córkach, wówczas jedynym sposobem zweryfikowania jego wartości hodowlanej jest pozyskanie danych dla odpowiedniej liczby córek zdajanych i odnotowwanych w rejestrach mleczności prowadzonych na farmach.


Czym jest wynik oceny genomowej (profil genomowy)?

W analizie genomowej porównuje się DNA potencjalnego, młodego jeszcze ojca z bazą danych DNA buhajów o potwierdzonej wartości genetycznej. Wiemy, które regiony DNA są powiązane z pożądanymi cechami. Analizując DNA danego osobnika i porównując je do „klucza” można dowiedzieć się, czy buhaj jest lepszy, tudzież gorszy niż klucz dla miejsc DNA, którymi jest się zainteresowanym. Jeśli jest lepszy niż taki klucz, wówczas prawdopodobnie jego użytkowanie wygeneruje genetyczna wartość dodaną.

 

Czy od momentu, gdy wprowadzono ocenę genomową, dokonał się postęp w tej dziedzinie i czego tak naprawdę się nauczyliśmy?

Nieprzerwanie się uczymy. Wyniki terenowe wskazują, że średnia wartość genetyczna ojców, których nasienie wykorzystuje się w Wielkiej Brytanii, jest o ponad 60% wyższa niż w okresie przed skomercjalizowaniem analizy genomowej.

Zyskujemy dzięki temu większą pewność, że technologia pomaga nam utrwalać lepsze cechy genetyczne, co jest decydujące dla tworzenia stabilnego i trwałego sektora produkcji bydła mlecznego.

Klucz genomowy, czyli podstawa, do której porównywane są nowe buhaje, również jest coraz dokładniejszy, a to sprawia, że można trafniej i pewniej identyfikować nowej pokolenie ojców.

 

Topcroft Pesky Trix landscape

 

Genomika pozwala wiec hodowcom szybciej uzyskiwać postęp genetyczny.

Co więcej, gdy coraz więcej hodowców zaczyna zdajać córki buhajów z oceną genomową, zwiększą się zaufanie producentów, gdyż widzą oni rzeczywiste wyniki. W moim przekonaniu hodowcy, którzy korzystają z nasienia po ocenie genomowej, już zaczynają dostrzegać namacalne tego korzyści.

Są już buhaje, dla których początkowo dostępna była tylko ocena genomowa, a teraz ich potencjał jest potwierdzony wynikami oceny na córkach. To kolejna cegiełka wzmacniająca zaufanie.

Dorcy z Coyne Farms to doskonały przykład córki ojca o bardzo wysokiej ocenie genomowej, który teraz ma już dowiedzioną wartość genetyczną.

Wraz z pogłębianiem się naszej wiedzy będziemy w stanie opracowywać coraz trafniejsze prognostyki wartości genomowej, szczególnie w odniesieniu do trudniejszych do zmierzenia cech wpływających na koszty produkcji.

Genetyczny klucz będący płaszczyzną porównania staje się coraz dokładniejszy pomagając nam selekcjonować to, co najlepsze w kolejnych pokoleniach.

W przyszłości hodowcy powinni mieć dostęp do szerokiego spectrum zarówno buhajów ocenianych na córkach jak I genomowo, aby mogli oni, poprzez postęp genetyczny, zwiększać efektywność produkcji i obniżać jej koszty.

 

Czy genomika przyczyniła się do zwiększenia skuteczności badania potomstwa?

Tak. Zanim oceny genomowe stały się dostępne, zbieraliśmy dane rodowodowe potencjalnych ojców. Na 60 zakupionych i ocenionych na córkach buhajów sześć uzyskiwało świadectwo dowiedzionej wartości genetycznej.

Obecnie, dzięki testom genomowym, możemy przebadać 1200 potencjalnych ojców zanim zakupimy 60 najlepszych, testowych buhajów, lecz ich standard musi być wyższy, co oznacza, że szybko doskonalimy naszą pulę reprodukcyjną.

 

W jaki sposób rozpoznam buhaja z ocean genomową?

Proszę spojrzeć na liczbę córek w świadectwie oceny. Jeśli wynosi ona zero, wówczas taki buhaj to ojciec z oceną genomową. Taką informację udostępnia się dla wszystkich buhajów, więc wystarczy się o nią dopytać. Ą żeby ją po dwakroć sprawdzić, można wejść na stronę: www.dairy.ahdb.org.uk/breeding

 

Tabela genomika

 

W jaki sposób mogę wykorzystywać buhaje genomowe?

Niezależnie od tego, czy wybiera się ojców z oceną na córkach czy genomową, zawsze należy dobierać tych, którzy odpowiadają systemowi produkcji na farmie i kontraktom na dostawy mleka. Selekcji należy dokonywać w oparciu o cechy, które są ważne dla Pani/Pana, niezależnie od sposobu oceny danego buhaja. Nadto należy wziąć pod uwagę własny stosunek do ryzyka. Czy jest Pani przygotowana/Pan przegotowany poświecić wiarygodność i pewność na rzecz potencjalnie szybszych postępów genetycznych?

W odniesieniu do liczby buhajów, których nasienie się wykorzystuje – warto posłużyć się wiarygodnością wartości LPLI danego buhaja jako wskazówką ilości nasienia, które zamierza się zakupić, od każdego buhaja spełniającego indywidualne wymagania hodowlane.

Jeśli najlepsze buhaje okażą się być tymi z oceną genomową, wskazane jest użytkować minimum dwóch młodych ojców na każdego ojca z dowiedzioną wartością genetyczną, którego nasienia zamierzałoby się normalnie zakupić.

Przykładowo: przy użytkowaniu 100% genomowych buhajów zalecamy wykorzystać nasienie od co najmniej ośmiu na sezon reprodukcyjny, natomiast przy tradycyjnych buhajach ocenionych na córkach ta liczba wyniosłaby cztery. Jeśli natomiast zamierza się użytkować 50% nasienia buhajów genomowych i 50% z oceną na córkach, w skali roku oznaczałoby to minimum cztery buhaje genomowe i dwa po ocenie na córkach.

 

Jak trafne i dokładne są profile genomowe?

Wartość użytkowa profili genomowych jest zwykle niższa niż buhaja z dowiedzioną na córkach wartością genetyczną.

Choć wiarygodność dla każdej cechy będzie różna zależnie od poziomu dziedziczności, trafność, w ujęciu ogólnym, wskazano w tabeli.

W skali czasu profile oceny genomowej będą coraz dokładniejsze, gdyż spływać będzie coraz więcej danych i coraz więcej buhajów genomowych zostanie zweryfikowanych oceną na córkach. Ted dane będą nadto wykorzystywane do aktualizowania klucza genomowego, co sprawi, że prognozy będą trafniejsze.

 

Jakie korzyści dla hodowcy płyną z wykorzystywania buhajów z ocean genomową?

Zasadniczą korzyścią jest potencjalnie szybszy postęp genetyczny. Najlepsze buhaje o potwierdzonej wartości genetycznej są co najmniej 5 lat w tyle za zwierzętami ocenianymi genomowo, więc nową genetykę wprowadza się do stada 5 lat wcześniej. Ta technologia to większy potencjał przy jednak niższej wiarygodności.

Dorcy457 right

 

MAPA STRONY