wyszukiwarka

Indeks TPI

TPI to podstawy indeks przy wycenie bydła mlecznego w USA. Indeks ten stworzony został przez Federację Holsztyna w USA jako narzędzie wyrażające potencjał hodowlany zwierząt. Ranking buhajów ułatwia hodowcom wybór buhajów najlepiej realizujących cele ustawione w indeksie hodowlanym dla kojarzonej sztuki.

Indeksu TPI ostatni raz aktualizowany był w kwietniu 2015 roku. Indeks uwzględnia dwa nowe i ciekawe zarazem elementy: Feed Efficiency (FE, czyli współczynnik wykorzystania paszy) oraz Fertility Index (FI, czyli wskaźnik płodności). Te parametry przyczynią się nie tylko do samej poprawy wartości TPI jako narzędzia wykorzystywanego przy selekcji, lecz również uwypuklą niektóre z ważnych cech użytkowych. Korzyścią ze stosowania indeksu selekcyjnego – takiego właśnie jak TPI – jest możliwość jednoczesnego doskonalenia wielu cech użytkowych zwierząt. Można to w doskonały sposób zilustrować posługując się dwoma przeciwstawnymi względem siebie cechami: produkcyjnością i płodnością.

itpi2015

*Wartość 2187 pozwala skorygować naszą okresową zmianę bazową i zapewnia porównywalności wartości TPI w skali czasu. Formuła została ostatni raz zaktualizowana w grudniu 2014 roku.
 

PTAP = PTA dla produkcji białka

FE= współczynnik wykorzystania paszy

DF= STA dla użytkowości mlecznej

FLC= pokrój racic i kończyn

SCS= PTA dla LKS

DCE= PTA dla łatwości cielenia się córek

PTAF= PTA dla produkcji tłuszczu

PTAT= PTA dla typu

UDC= Indeks wymienia

PL= PTA dla długowieczności

FI= wskaźnik płodności

DSB= PTA dla rodzenia martwych cieląt przez córki

 
 
 
 
 
 
 
 
Waga najważniejszych kategorii:
 
Produkcyjność 46%
Zdrowie i płodność 28%
Pokrój 26%
 
Wartość w indeksie współczynnika (FE) kategoryzuje dodatnio sztuki cechujące się potencjałem wysokiej produkcji mleka bez konieczności przyjmowania dużych ilości paszy bazując na poniższym wzorze:
Wykorzystanie paszy = (wartość wyprodukowanego mleka w dolarach) - (koszty paszy w przeliczeniu na wyprodukowanie dodatkowego mleka) - (dodatkowe koszty utrzymania krów)
Nowy wskaźnik płodności (FI) łączy w formule jednego indeksu kilka komponentów o profilu reprodukcyjnym: zdolność jałówki do zapłodnienia, zdolność krowy w laktacji do zapłodnienia oraz ogólny potencjał krowy do wznowienia cyklu jajnikowego, przejawiania rui, zapłodnienia i utrzymania ciązy. Wskaźnik płodności oblicza się na podstawie poniższego wzoru:
Wskaźnik płodności = 18% wskaźnik zacieleń jałówek (HCR, Heifer Conception Rate) + 18% wskaźnik zacieleń krów (CCR, Cow Conception Rate) + 64% odsetek cielności córek (DPR, Daughter Pregnancy Rate)
Wykorzystywanie w rozrodzie krów, których wartość oszacowało się w oparciu o uaktualnioną wersję indeksu TPI, generuje wyższe zyski, produkcyjność zwierząt i lepszą płodność. Nadto wpływa na wyniki osiągane aktualnie przez producentów bydła mlecznego, a genetycznie doskonalszy potencjał takich krów jest przekazywany kolejnym pokoleniom.

 

MAPA STRONY