wyszukiwarka

Nowa formuła TPI Sierpień 2017

Indeks TPI - sierpień 2017

 

Zaktualizowana formuła indeksu TPI

 

Zarząd stowarzyszenia Holstein Association USA zaakceptował właśnie zaktualizowaną wersję indeksu TPI wraz z przyjęciem oficjalnej oceny genetycznej w sierpniu 2017 roku. Zaktualizowana wersja indeksu uwzględnia następujące zmiany:

  • Włączenie cechy żywotności krów, której przypisano wagę rzędu 3%, oraz skorygowanie wagi produkcji życiowej z 7% do 4%. Cecha żywotność opisuje część produkcji życiowej.
  • Zmiana wagi stosunku tłuszczu do białka na 17% i 21%, które to wartości są bardzie zbieżne z tym, w jaki sposób producenci są opłacamy za składowe mleka.
  • Zwiększenie wagi wykorzystania paszy z 3% do 8%.

 

tpi20170816

 

 

*Wartość 2187 pozwala skorygować naszą okresową zmianę bazową i zapewnia porównywalność wartości TPI w skali czasu. Formuła została ostatni raz zaktualizowana w kwietniu 2015 roku.

 

PTAP

= PTA dla produkcji białka

 

PTAF

= PTA dla produkcji tłuszczu

 

FE

= współczynnik wykorzystania paszy

 

BWC

= indeks masy ciała

 

PL

= PTA dla produkcji życiowej

 

LIV

= PTA dla żywotności

 

FI

= wskaźnik płodności

 

DF

= STA dla użytkowości mlecznej

 

SCS

= PTA dla LKS

 

PTAT

= PTA dla pokroju

 

UDC

= indeks wymienia

 

FLC

= indeks nóg i racic

 

DCE

= PTA dla łatwości cielenia się córek

 

DSB

= PTA dla rodzenia martwych cieląt przez córki

           
 

Waga najważniejszych kategorii

 
   

Produkcyjność

46% (tłuszcz, białko, indeks masy ciała i wykorzystanie paszy)

   

Zdrowie i płodność

28% (SCS, PL, LIV, FI, DCE i DSE)

   

Pokrój

26% (PTAT, UDC, FLC i użytkowość mleczna)

 

Korzystanie w nowej formuły indeksu TPI sprawi, że:

 

  • Uzyska się dodatkowe funty tłuszczu i białka, przy nieznacznie większej ilości tłuszczu w mleku.
  • Masa ciała kolejnego pokolenia krów powinna być spójna z aktualną populacją zwierząt.
  • Zwiększy się produkcja, a masa ciała pozostanie taka sama, dzięki czemu poprawi się wykorzystanie paszy w pogłowiu danej rasy.
  • Dodatkową korzyścią skuteczniejszej kontroli wielkości ciała bydła jest spadek częstości występowania ciężkich i trudnych porodów przy jednocześnie nieznacznej poprawie potencjału córek do rodzenia żywego cielęcia.
  • Zyski ekonomiczne będą wyższe, ponieważ obniży się liczba upadków zwierząt w gospodarstwach i poprawić się okres produkcyjny wyrażany w miesiącach laktacji.
  • Pokrój zwierząt będzie się nadal poprawiać dzięki genetycznemu doskonaleniu ogólnego pokroju (PTAT), wymienia oraz racic i nóg.
  • Hodowcy bydła mlecznego stosujący indeks TPI będą prowadzić bardziej zyskowne stada bydła. 

 

POZOSTAŁE INDEKSY

 

Wykorzystanie paszy (FE, Feed Efficiency)

 

Wykorzystanie paszy to zysk netto, który hodowca uzyskuje dzięki zwiększeniu się produkcji. Ten wskaźnik wylicza się z następującego wzoru:

(Wartość wyprodukowanego mleka w dolarach) - (koszty paszy w przeliczeniu na wyprodukowanie dodatkowego mleka) - (dodatkowe koszty utrzymania krów)

 

Wartość wyprodukowanego mleka wyrażona w dolarach (USD) bazuje na danych Cheese Merit $ 2017 udostępnianych przez USDA-AGIL. Koszty paszy to zwiększony koszt paszy w przeliczeniu na laktację, której ilość zostaje pobrana przez krowy o wyższej produkcyjności. Koszty utrzymania są powiązane z potrzebami bytowymi organizmu, wyliczonymi w oparciu o dane National Research Council, plus wyższe koszty utrzymania w obiektach minus przychód uzyskany dzięki wyższej masie ciała cieląt. Wagę określa się prognozując na podstawie danych klasyfikacyjnych HAUSA. Wzór został opracowany w ramach wielostanowego projektu badawczego prowadzonego przez USDA, dotyczącego wykorzystania paszy oraz wspólnego projektu realizowanego z badaczami z Uniwersytetu Wageningen w Holandii.

 

FE = (-,0187 x mleko) + (1,28 x tłuszcz) + (1,95 x białko) - (12,4 x BWC)

 

Indeks płodności (FI, Fertility Index)

 

Indeks płodności łączy w formule jednego indeksu kilka komponentów o profilu reprodukcyjnym: zdolność jałówki do zapłodnienia, zdolność krowy w laktacji do zapłodnienia oraz ogólny potencjał krowy do wznowienia cyklu jajnikowego, przejawiania rui, zapłodnienia i utrzymania ciąży. Wartość indeksu oblicza się z poniższego wzoru:

 

FI = 18% wskaźnik zacieleń jałówek (HCR, Heifer Conception Rate) + 18% wskaźnik zacieleń krów (CCR, Cow Conception Rate) + 64% odsetek cielności córek (DPR, Daughter Pregnancy Rate)

 

Wykorzystywanie w rozrodzie krów, których wartość oszacowało się w oparciu o uaktualnioną wersję indeksu TPI, generuje wyższe zyski, produkcyjność zwierząt i lepszą płodność. Nadto wpływa na wyniki osiągane aktualnie przez producentów bydła mlecznego, a genetycznie doskonalszy potencjał takich krów jest przekazywany kolejnym pokoleniom.

 

 

 

MAPA STRONY