wyszukiwarka

Aktualizacja Net Merit $ Sierpień 2018

Indeks Net Merit $ zostanie zmieniony w wycenie 7 sierpnia 2018 r.

 

Dlaczego Net Merit $ (NM $) jest aktualizowany?

 

Net Merit$ jest okresowo aktualizowane w celu uwzględnienia nowych cech i odzwierciedlenia cen oczekiwanych w ciągu najbliższych kilku lat. Ta wersja 2018 oznacza siódmą aktualizację od czasu wprowadzenia indeksu w 1994 r. Początkowo Net Merit$ obejmował pięć cech, a ta aktualizacja w 2018 obejmuje 14 cech lub sub-indeksów, które łączą informacje z 35 indywidualnych cech. Ewolucja NM $ jest odpowiedzią na aktualnie prowadzone badania naukowe i przyjęcie nowych cech związanych z indeksami z grupy fitness i płodności- tu współczynniki zacieleń jałówek i krów (  NM $ 2014r.), żywotność (NM$ 2017 r.). Po włączeniu  tych cech do NM $, nacisk na cechy wydajnościowe zmniejszył się, pomagając tym samym poprawiać zdrowotność i zdolności reprodukcyjne krów. Również od 1994 r. nacisk został przesunięty z ilości mleka na wydajność tłuszczu i białka, odzwierciedlając zmiany zaistniałe w przetwórstwie mleka i jego cenach.

 

W jaki sposób nowe cechy zdrowotnościowe CDCB zostały włączone do NM$ 2018?

 

Począwszy od sierpnia dla rasy holsztyno-fryzyjskiej, NM$ oraz trzy inne wskaźniki ekonomiczne CDCB będą obejmować sześć nowych cech odporności na choroby takie, jak: kliniczne zapalenie wymienia (MAST), ketoza (KETO), zatrzymane łożysko (RETP), metritis (METR), przemieszcenie trawieńca (DA) i gorączka mleczna (MFEV). Te sześć cech, wprowadzone na rynek w kwietniu, zostanie włączone do NM $ poprzez nowy subindeks Health Trait $ (HTH $), przy względnej wartości 2,3% dla NM $, 1,9% dla Cheese Merit $, 2,3% dla Fluid Merit $ i 2,1% do Grazing Merit $. Nowy subindeks Health Trait $ nie będzie publikowany osobno i jest podobny do subindeksu cechy wycielenia (CA $). Względny nacisk na większość innych cech będzie nieznacznie zmniejszony po dodaniu HTH $; jednakże nacisk na cechy wydajnościowe nieznacznie się zwiększył i nacisk na komórki somatyczne (SCS) znacznie się zmniejszy z powodu skorelowanych kosztów opieki zdrowotnej przypisanych teraz bezpośrednio do HTH $.

Wagi poszczególnych indeksów i subindeksów w NM$2018

 

Wagi ind 2018

 

Ponieważ cechy zdrowotne CDCB są dostępne tylko dla rasy holsztyno-fryzyjskiej, czy NM$ zostanie skorygowane dla innych ras?

 

Uaktualnienie NM $ dla ras innych niż holsztyno-fryzyjska będzie bardzo niewielka i będzie miała wpływ tylko na zmiany wartości ekonomicznej. Obecnie oceny martwych urodzeń i cech zdrowia są obliczane tylko dla rasy holsztyno-fryzyjskiej. Ponieważ włączenie cech zdrowotnych jest główną zmianą w wersji 2018 NM $, inne rasy powinny odnotować bardzo minimalną zmianę w NM $. CDCB dąży do zwiększenia przepływu danych dla innych ras, aby umożliwić ocenę odporności na choroby, a następnie przyszłych aktualizacji do NM $.

W przypadku Brown Swiss wartości względne pozostałych cech zwiększają we wszystkich indeksach współczynnik około 1.02, ponieważ nacisk na HTH $ jest wykluczony. Dla pozostałych ras wartości względne innych cech każdy wzrost o współczynnik około 1,07 dla NM $, FM $ i GM $ i przez współczynnik około 1,06 dla
CM $, ponieważ CA $ i HTH $ są wykluczone.

 

W jaki sposób 2018 NM $ koreluje z obecną wartością Net Merit$?

2018 NM $ ma korelację 0,994 dla ostatnich byków HO, w porównaniu do obecnego NM $ (VanRaden, 2017).

 

Czy wprowadzono zmiany w NM $, które nie są związane z cechami zdrowotnymi?

 

Dokonane zostaną dostosowania do względnej wartości ekonomicznej każdej cechy, z wartością ekonomiczną zdefiniowaną jako dodatkowy zysk spowodowany zmianą danej cechy o jedną jednostkę, a wszystkie pozostałe cechy w indeksie pozostają stałe. Wartość ekonomiczna cechy może się zmienić, gdy inne skorelowane cechy zostaną dodane do indeksu. Wartość mleka, tłuszczu i białka - a także koszty paszy - zostanie również zaktualizowana, aby odzwierciedlić obecną sytuację ekonomiczną. Wartości te są aktualizowane na podstawie informacji uzyskanych od UDSA Agricultural Marketing Service i amerykańskich ekspertów w branży mleczarskiej.

 

W jaki sposób obliczono wartości ekonomiczne cech zdrowotnych?

 

Wartości ekonomiczne o sześciu cechach odporności na choroby uzyskano jako średnie z dwóch ostatnich badań naukowych. Liang i in. (2017) oraz z szacowania bezpośredniego leczenie, kosztów pracy i kosztów mleka odpadowego z powodu zaburzeń zdrowotnych z ankiet od weterynarzy i producentów, a Donnelly (2017) dane kosztów leczenia zdrowotnego uzyskane były od ośmiu współpracujących stad w stanie Minnesota. Uwzględniono także straty wydajności związane z zaburzeniami zdrowia, które nie są w pełni uwzględnione w opublikowanych ocenach genetycznych cech wydajnościowych.

 

Kto jest odpowiedzialny za aktualizację Net Merit?

 

Utrzymanie indeksu, który jest aktualny i istotny, jak to tylko możliwe, jest naprawdę wspólnym wysiłkiem. Laboratorium Genomiki i Doskonalenia Zwierząt (AGIL) w USDA dostarcza wiele badań mających na celu aktualizację indeksów NM $. CDCB stosuje te badania do rutynowych ocen genetycznych po zakończeniu fazy badawczej, a wyniki zostały przetestowane, przejrzane i zaakceptowane przez przedstawicieli organizacji zajmujących się genetyką i rejestracją danych w USA. Kilku badaczy uniwersyteckich przeprowadziło również badania stosowane i zaangażowało się w opracowywanie poprzednich rewizji NM $, a eksperci branży mleczarskiej dostarczają przydatnych informacji na temat formuł dochodów i wydatków.

 

Informacje pochodzą z:© Council on Dairy Cattle Breeding • 4201 Northview Dr. One Town Centre, Suite 302, Bowie, MD 20716 • www.uscdcb.org

 

MAPA STRONY