wyszukiwarka

ABS NEWS

Co wpływa na ceny mleka?

W obecnej sytuacji, tj. spadków cen mleka w skupie, coraz większa rzesza hodowców, zastanawia się od czego zależy kwota jaką otrzymują za biały surowiec. Odpowiedź na to pytanie zna Piotr Szajner.
Podczas zakończonego już, XII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, można było wysłuchać wykładu Piotra Szajnera, kierownika Zakładu Badań Rynkowych w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badań.

Więcej na: farmer

Jak administracja państwowa, może pomóc producentom wołowiny?

Odpowiedź na to pytanie, próbowali znaleźć paneliści, biorący udział w dyskusji podczas I Forum Sektora Wołowiny. Przedstawiamy Państwu, skrót najciekawszych wypowiedzi. Odpowiedzi gości, zaproszonych do debaty, różniły się między sobą. Cała dyskusja trwała prawie godzinę. Dla wygody czytelników, przedstawiamy syntetyczne zestawienie, najważniejszych odpowiedzi.

Więcej na: farmer

Jak osiągnąć wyższą cenę za żywiec wołowy?

Podczas jednego z paneli dyskusyjnych na I Forum Sektora Wołowiny, rozmawiano o problemach dręczących sektor. W odpowiedziach znalazły się propozycję rozwiązań najważniejszego problemu – niskiej ceny, płaconej hodowcom za żywiec.
Prelegenci byli zgodni, co do negatywnego wpływu, zakazu uboju rytualnego, na cenę żywca. Zwrócili uwagę na potrzebę zmian w ustawodawstwie. Jednak na to bezpośredniego wpływu nie mają hodowcy. 

Więcej na: farmer

Świat: tanieje mleko, drożeje mięso

Minister rolnictwa Marek Sawicki uważa, że na produkty mleczarskie jest na świecie ciągle niezła koniunktura i trzeba to wykorzystać, tym bardziej, że branża mleczarska w Polsce jest silna i szybko wejdzie na inne rynki - azjatyckie i afrykańskie.
"Na niektóre produkty mleczarskie Chiny, kraje afrykańskie i azjatyckie wykazują ogromne zapotrzebowanie, ale żeby zawrzeć nowe kontrakty potrzeba będzie trochę czasu" - powiedział dziennikarzom minister rolnictwa Marek Sawicki, który uczestniczył w piątek w 12 Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Augustowie (Podlaskie), gdzie spotkał się również z producentami branży mleczarskiej. 

Więcej na : ppr

VIII Ranking Spółdzielni Mleczarskich

W Augustowie podczas XII Forum Spółdzielni Mleczarskich zostały ogłoszone wyniki ósmej edycji Rankingu Spółdzielni Mleczarskiej.
Jak informuje Polska Izba Mleka opracowany przez dr Michała Pietrzaka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ranking jest jedynym takim przedsięwzięciem w kraju, który tak dokładnie bada i poddaje analizie spółdzielnie mleczarskie.

Więcej na:  ppr

Krótkie podsumowanie XII FSM

Drugi i trzeci dzień konferencji w Augustowie, obfitowały w ciekawe prelekcje i dyskusje. Starano się ocenić zmiany zachodzące w polskim mleczarstwie w ostatnich kilkunastu latach, oraz nakreślić prawdopodobne scenariusze na najbliżej okres. Nie obyło się bez ostrych słów.
Uczestnicy XII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Augustowie, zapamiętają 12 września, z dwóch powodów. Pierwszym była debata, drugim powodem było przybycie ministra Marka Sawickiego.

Więcej na: farmer

Kara za nadprodukcję mleka 29 groszy za kilogram

Producenci mleka, którzy w ubiegłym roku kwotowym przekroczyli przyznane im limity obecnie otrzymują decyzje z ARR o wysokości kar pieniężnych naliczanej na podstawie wysokości przekroczenia przyznanych im limitów.
Krajowa kwota dostaw w ubiegłym roku kwotowym 2013/2014 została przekroczona o ok. 170 mln kg, czyli 1,7 proc. W związku z tym Agencja Rynku Rolnego informuje producentów mleka o konieczności uiszczenia opłaty z tytułu nadprodukcji. 

Więcej na: farmer

Ceny skupu mleka nadal spadają

Bank Gospodarki Żywnościowej poinformował, że na krajowym rynku mleka nadal przeważają czynniki wywierające presję na spadki cen skupu. Według najnowszych danych GUS w lipcu br. za hektolitr surowca rolnicy otrzymywali przeciętnie 134 zł, tj. mniej o ponad 1 proc. w porównaniu do czerwca br. i o ponad 3 proc. więcej w relacji rocznej.
Największe obniżki odnotowano w województwie lubuskim - o ponad 4 proc. w relacji miesięcznej do 139,1 zł/hl, oraz pomorskim - o ponad 3 proc. do 135,9 zł/hl. Z kolei w lubelskim ceny wzrosły o ponad 2 proc. do 137,2 zł/hl. 

Więcej na: ppr

Branża mleczarska liczy na pomoc Unii Europejskiej

Komisja Europejska powinna jak najszybciej pomóc branży mleczarskiej, która ponosi straty w wyniku rosyjskiego embarga na żywność - uważa prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Waldemar Broś.
KE w ubiegłym tygodniu zapowiedziała, że w związku ze wstrzymaniem importu żywności przez Rosję możliwe jest wsparcie dla sektora mleczarskiego. Wartość planowanego wsparcia nie jest jeszcze znana. Nieoficjalne szacunki mówią o kwocie od 10 do 20 mln euro.

Więcej na: ppr

Na produkty mleczarskie jest ciągle niezła koniunktura

Minister rolnictwa Marek Sawicki uważa, że na produkty mleczarskie jest na świecie ciągle niezła koniunktura i trzeba to wykorzystać, tym bardziej, że branża mleczarska w Polsce jest silna i szybko wejdzie na inne rynki - azjatyckie i afrykańskie.
"Na niektóre produkty mleczarskie Chiny, kraje afrykańskie i azjatyckie wykazują ogromne zapotrzebowanie, ale żeby zawrzeć nowe kontrakty potrzeba będzie trochę czasu" - powiedział dziennikarzom minister rolnictwa Marek Sawicki, który uczestniczył w piątek w 12 Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Augustowie (Podlaskie), gdzie spotkał się również z producentami branży mleczarskiej.

Więcej na:ppr

Embargo w mleczarstwie jest już widoczne

Bank Gospodarki Żywnościowej podał, że spadki cen skupu utrzymujące się w Unii Europejskiej od początku bieżącego roku, powoli przekładają się na wyhamowanie wzrostowych tendencji w produkcji mleka. Według najnowszych danych Komisji Europejskiej w czerwcu br. skup mleka we Wspólnocie był wyższy o 4,3 proc. w porównaniu do 2013 roku i wyniósł 12,6 mln ton.

Więcej na: ppr

Przyczyny zatrzymania łożyska

Konsekwencjami zatrzymania błon płodowych, mogą być problemy z dalszą płodnością mlecznicy jak i różnego rodzaju stany zapalne prowadzące bezpośrednio do upadków. Dlatego ważne jest, aby znać przyczyny wystąpienia tego schorzenia.
Z zatrzymaniem błon płodowych u krów, mamy do czynienia, jeśli popłód w całości lub częściowo zalega w macicy, na 12 godzin po wyparciu płodu. Przyczyn, takiego stanu można dopatrywać się zarówno w czynnikach żywieniowych, zakaźnych jak i czynnościowych lub związanych z systemem utrzymania.

Więcej na:farmer

Czy Twoja dojarka pracuje prawidłowo?

Na stan wymienia i jakość produkowanego mleka, poza oczywistymi czynnikami jak żywienie i higiena, duży wpływ ma również stan aparatury udojowej. W natłoku codziennych obowiązków hodowcy często zapominają o skontrolowaniu pracy dojarki.
Dojarka w każdym gospodarstwie mleczarskim jest używana przynajmniej dwa razy w ciągu dnia, a więc niejednokrotnie częściej niż wóz paszowy. Jednak codzienna rutyna usypia często naszą czujność i o stanie technicznym dojarki przypominamy sobie dopiero wtedy, kiedy się popsuje.

Więcej na: farmer

Bezpieczne wycielenia w kojcu porodowym

W ostatnich tygodniach przed wycieleniem krowy powinny mieć zapewniony spokój i komfort. Takie warunki można zapewnić zwierzętom w kojcu porodowym.
Warto jest wydzielić w oborze miejsce na kojec porodowy, w którym umieszcza się krowy na 2 – 3 tygodnie przed planowanym wycieleniem. Powinien on być położony w miejscu zacisznym i łatwo dostępnym, które często mija się w ciągu dnia. Zwiększy to częstotliwość doglądania znajdującej się tam sztuki.

Więcej na: farmer

Zadbajmy o cielęta

Wychów cieląt jest bardzo istotnym okresem w prowadzeniu stada bydła mlecznego. Od prawidłowego odchowu zależy późniejsza użytkowość, zdrowotność i długowieczność zwierząt.
Szczególnie w pierwszych dniach życia obserwuje się najwięcej zachorowań i padnięć cieląt. Jak podaje literatura, na pierwszy tydzień życia przypada 60 proc., a na pierwsze 2 tygodnie 70- 80 proc. wszystkich zachorowań całego okresu wychowu.

Więcej na: farmer

Rzeka polskiego mleka

W miesiącach kwiecień – lipiec 2014 do podmiotów skupujących dostarczono ok. 3,68 mld kg mleka po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu - informuje Agerncja rynku Rolnego - Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 4 miesiącach roku kwotowego 2014/2015 wyniósł ok. 37,38%. Natomiast szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 37,07%.

Więcej na:ppr

KE nie wyklucza wsparcia dla sektora mleczarskiego

Skutki wprowadzonego przez Rosję 7 sierpnia embarga były tematem piątkowego spotkania ekspertów z państw UE i Komisji Europejskiej w Brukseli. "Komisja potwierdziła, że analizuje dane i nie zawaha się podjąć dalszych nadzwyczajnych działań, mających na celu wsparcie (producentów), szczególnie odnośnie niektórych produktów mleczarskich, gdzie skutki rosyjskiego embarga są widoczne" - poinformował rzecznik KE ds. rolnictwa Roger Waite po spotkaniu ekspertów krajów unijnych w ten sposób łąkę otrzymamy paszę o wysokiej jakości i dobrym plonowaniu?

Więcej na:ppr

Prosty sposób na suchą paszę dla cieląt

Odchów cieląt jest jednym z ważniejszych okresów w życiu zwierząt. Aby przebiegał prawidłowo należy cielętom podawać tylko produkty najwyższej jakości, co niewątpliwie zaprocentuje w przyszłości.
Mówiąc o jakości, dotyczy to m.in. startowej paszy treściwej, którą podaje się cielętom już niemal od pierwszych dni życia. Jest to zazwyczaj granulowana pasza białkowa typu CJ, wymieszana z całym ziarnem kukurydzy czy owsa. Coraz częściej hodowcy wybierają gotowy produkt w postaci musli, oferowany przez firmy paszowe.

Więcej na:farmer

 

MAPA STRONY