wyszukiwarka

ABS NEWS

Trochę inne maty legowiskowe

Na legowiskach dla krów stosowanych jest wiele materiałów służących jako ich pokrycie. Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie materacy gumowych, ale w nieco innym wykonaniu.
Wyliczankę materiałów stosowanych na legowiskach można zacząć od surowców naturalnych, jak tradycyjna ściółka ze słomy, poprzez trociny, piasek, czy separat z gnojowicy, a kończąc na materiałach sztucznych, jak guma.Można także zdecydować się na nieco inne rozwiązanie.

Więcej na:farmer

LKS – większa koncentracja energii

LKS – większa koncentracja energii
W żywieniu krów mlecznych osiągających wysokie wydajności problematycznym staje się pokrycie ich zapotrzebowania na składniki pokarmowe. Paszą ułatwiającą rozwiązanie tego problemu może być kiszonka z całych kolb kukurydzy (LKS).
Jeśli nie jesteśmy w stanie zwiększyć pobrania paszy, możemy wybrać inne rozwiązanie, mianowicie zwiększyć w niej koncentrację składników odżywczych. W takiej sytuacji uzasadnione jest zakiszanie kukurydzy w technologii LKS, z niem. Lisch-Kolben-Schrot co można przetłumaczyć jako „zmiksowane kolby kukurydzy”.

Więcej na:farmer

Białoruś zniosła zakaz importu bydła z państw UE, w tym z Polski

Białoruś zniosła zakaz wwozu na swoje terytorium bydła rogatego z państw Unii Europejskiej. Zakaz dotyczył także Polski.
W latach 2012-2013 Białoruś wprowadziła zakaz importu dużej i małej rogacizny, czyli np. krów i kóz, a także pochodzącego od nich materiału genetycznego z szeregu państw UE, w tym m.in. Polski. Uzasadniono to wykryciem w tych krajach nowych przypadków zachorowań wywołanych przez wirus ze Schmallenbergu. Teraz zakaz został zniesiony.

Więcej na: farmer

Nasza eksportowa wołowina

Bank Gospodarki Żywnościowej podał  wg wstępnych danych MF, w ciągu pierwszych pięciu miesięcy br., na rynki zagraniczne trafiło 117 tys. t polskiej wołowiny o wartości 375 mln euro. Podobnie jak w roku poprzednim, największą część eksportu stanowiło mięso świeże lub schłodzone (90 tys. t). Znacznie mniej sprzedano mięsa mrożonego (27 tys. t). Eksport nieprzetworzonego mięsa wołowego ogółem w okresie I-V br. był o 1% wyższy w skali roku. Siłą napędową eksportu pozostają kraje UE, gdzie we wskazanym okresie trafiło 104 tys. t, co stanowiło prawie 90% eksportu krajowej wołowin.

Więcej na:ppr

Pasze objętościowe to nie tylko białko i energia

Sianokiszonki z traw, a właściwie mieszanek traw z roślinami motylkowatymi, stanowią na ogół około 30% pasz objętościowych w dawce pokarmowej krów. Tak więc, trudno sobie wyobrazić hodowlę krów mlecznych, bez trwałych użytków zielonych w skrócie TUZ. Pozornie wydawać by się mogło, że trawa to roślina o znikomych potrzebach – wystarczy przecież wiosną zasilić ją azotem, a jeżeli zadbamy o dostarczenie niewielkich ilości fosforu i potasu, to „sprawę mamy z głowy”. Czy takie podejście jest zasadne? Czy „prowadząc” w ten sposób łąkę otrzymamy paszę o wysokiej jakości i dobrym plonowaniu?

Więcej na: ppr

Nawet proste badanie mleka może pomóc w walce z mastitis

Zapalenia wymion są powodem licznych strat ekonomicznych gospodarstw mlecznych, ich leczenie należy opierać o przynajmniej uproszczone wyniki analiz mleka.
Zapalenia wymion są schorzeniem pociągającym za sobą jedne z największych strat finansowych gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka. Straty te obejmują spadek mleczności krów z chorobami wymion, utrata mleka – podczas leczenia antybiotykami oraz koszty leczenia (antybiotyki, badania, obsługa weterynaryjna).

Więcej na:farmer

Ocena kondycji krów podczas zasuszania

Kondycja krów jest oceniana w skali pięciostopniowej (BCS), jej ocena jest jednym z głównych narzędzi zarządzania stadem, a utrzymanie prawidłowego poziomu gwarantuje wyższą zdrowotność zwierząt.
Krowy w okres zasuszenia powinny wchodzić z optymalną kondycją ciała, a wszelkie próby dostosowania kondycji krów w okresie przejściowym przez zastosowanie żywienia o różnym poziomie pasz treściwych nie przynoszą większych korzyści.

Więcej na: farmer

Poporodowe zapalenie macicy - powodem licznych strat

Schorzenie to dotyka wielu krów mlecznych w okresie poporodowym, a jego skutkami są drastycznie obniżone wyniki w rozrodzie, które w znaczący sposób rzutują na finanse gospodarstw.
Zapalenie macicy jest powodem licznych strat ekonomicznych związanych z obniżeniem efektywności rozrodczej krów dotkniętych tym schorzeniem, powstawanie torbieli jajnikowych, co prowadzić może do przedwczesnego brakowania takich sztuk ze stada w związku z niepłodnością. Straty ekonomiczne dotyczą również negatywnego wpływu stanów zapalnych macicy na ogólne funkcjonowanie organizmu krowy.

Więcej na: farmer

Na embargu najbardziej stracą producenci serów

Na rosyjskim embargu obejmującym produkty mleczarskie, najbardziej stracą producenci serów. Branża szacuje straty i poszukuje nowych rynków zbytu.
Eksport tej branży jest już mocno zdywersyfikowany. Polskie produkty mleczarskie są już obecne na rynkach Afryki i w Chinach.
Polskie mleczarstwo jest mobilne, dlatego szybko dostosuje się do obecności na rynkach trzecich. 

Więcej na: ppr

Koszt produkcji litra mleka to około 1,2-1,3 zł

Jeżeli utrzyma się dotychczasowa skala skupu mleka, kary za nadprodukcję mogą sięgnąć nawet 1 zł za kg.       Oznacza to, że wielu rolnikom nie będzie się opłacało zwiększanie produkcji mleka.
Według oceny ARR, koszt produkcji litra mleka kształtuje się na poziomie 1,2-1,3 zł. Obecnie średnia cena skupu mleka wynosi 1,45 zł/litr. Choć duzi dostawcy dostają 1,70 zł za litr, to przy opłacie za nadprodukcję wynoszącej 0,5 zł/litr, nawet im nie opłaca się przekraczać przyznanego limitu.

Więcej na:ppr

Korzyści z chłodzenia krów w miesiącach letnich

Stres cieplny dotyka niemal każdej grupy zwierząt na fermach mlecznych, praktycznie w każdym kraju.
Korzyści płynące z chłodzenia krów w miesiącach letnich obejmują przede wszystkim poprawę rocznej produkcji mleka, poprawę dobrostanu i komfortu zwierząt utrzymywanych w budynkach inwentarskich, wzrost długowieczności krów mlecznych, a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przez większą efektywność wykorzystania pasz i wyższą produkcję mleka.
Stres cieplny powoduje ogromne straty ekonomiczne na fermach krów mlecznych. Najbardziej cierpią z tego powodu krowy mleczne utrzymywane w gorącym klimacie, jednak zjawisko to dotyka krów utrzymywanych niemalże na całym świecie.

Więcej na: farmer

Kubańczycy zainteresowani importem produktów mleczarskich z Polski

Kuba jest zainteresowana importem produktów mleczarskich z Polski. Obecnie inspektorzy z Kuby sprawdzają wybrane zakłady mleczarskie.
Kuba kupuje już w naszym kraju mleko w proszku. Teraz chce sprawdzić, jak wygląda jego produkcja.
Zdaniem Inspekcji kraj ten jest ciekawym partnerem handlowym, gdyż nasz eksport mieści się w formule kubańskich zamówień rządowych, co oznacza, że taka transakcja jest bezpieczna dla eksporterów.

Więcej na: farmer

Najczęstsze przyczyny brakowania krów

Brakowanie zwierząt w stadzie krów mlecznych jest istotnym narzędziem w prowadzeniu pracy hodowlanej. Zdarza się jednak, że stopień brakowania znacznie przekracza przyjęte normy, powodując dezorganizację w stadzie. Pozostaje pytanie: jakie są tego przyczyny?
Brakowanie krów mlecznych jest jednym z głównych czynników decydujących o opłacalności produkcji mleka. Zbyt wysokie wartości tego wskaźnika wpływają niekorzystnie na ostateczny wynik ekonomiczny.

Więcej na: farmer

Wietnamczycy i Koreańczycy interesują się polskim mięsem

Branża mięsna liczy na zainteresowanie zakupem polskiej wołowiny ze strony Wietnamu i Korei Płd. Ma do tego przekonać wizyta delegacji biznesmenów z tych krajów w polskich zakładach mięsnych.
Wietnamscy i koreańscy biznesmeni przyjechali na zaproszenie Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) w ramach Study Tour. Program ich wizyty obejmuje rozmowy z polskimi eksporterami i przetwórcami, seminarium branżowe, wizyty w zakładach mięsnych (m.in. w Sokołowie, Łukowie, Pini) oraz spotkanie w resorcie rolnictwa.

Więcej na :  farmer

Europejska Debata Mleczarska w Augustowie

W dniach 11-13 września 2014 roku w Augustowie odbędzie się XII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej - największe wydarzenie branży mleczarskiej w Polsce. O prognozach rynku mleka w Europie i na świecie, zakończeniu systemu kwotowania, szansach i zagrożeniach w najbliższych latach rozmawiać będą przedstawiciele rządów Niemiec, Francji, Holandii, Polski oraz Komisji Europejskiej.

Więcej na: ppr

Drobnoustroje w mrożonej wołowinie

Rosyjska Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego (Rossielchoznadzor) poinformowała o wykryciu drobnoustrojów w mrożonej wołowinie oraz salmonelli w indyczym mięsie. Zdaniem Rosjan, produkty te pochodzą z dwóch różnych polskich zakładów - drobnoustroje znaleziono w mięsie z Zakładów Mięsnych w Sokołowie - Oddział w Kole, a salmonellę - w wyrobach Zakładu Drobiarskiego w Stasinie.
Rossielchoznadzore podjął decyzję o wprowadzeniu reżimu nasilonego monitoringu laboratoryjnego w stosunku do produkcji tych przedsiębiorstw i uprzedził służby weterynaryjne Polski o niedopuszczalności podobnych naruszeń.
Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski, że na razie strona polska nie otrzymała od Rosji żadnych oficjalnych informacji.
Więcej na: ppr

Od dnia dzisiejszego zostaje zniesione embargo na mięso wołowe w Japonii.

Jak tłumaczą eksperci jest to informacja dająca dobre perspektywy dla polskiej wołowiny lecz odbiorca jest bardzo wymagający.
Zniesienie embarga nie oznacza jednak natychmiastowych zmian w eksporcie polskiej wołowiny.
Polskę czeka wiele tygodni, a może nawet miesięcy ciężkiej pracy zanim wyśle pierwsze transporty wołowiny na japoński rynek. Musi przede wszystkim udowodnić, że wołowina którą może dostarczyć jest lepszej jakości i w korzystniejszej cenie w odniesieniu do wołowiny, którą Japonia importowała do tej pory. O pozostaniu na tamtejszym rynku zdecydują długie lata ciężkiej pracy eksportowej i promocji polskiej wołowiny w Japonii.

Więcej na: farmer

Niskie ceny wołowiny

Hodowcy bydła mają w tej chwili inne zajęcia niż dostarczenie zwierząt do skupu ceny jakie są oferowane za żywiec wołowy nie zachęcają do takich ruchów. Ceny są po prostu niskie i nie widać poprawy.
Obecnie w rozliczeniu wagi żywej rolnicy nie mogą liczyć na uzyskanie 7 zł netto za buhaja mięsnego. Najczęstsze oferty oscylują wokół 6,5 zł
W rozliczeniu poubojowym, czołowe ubojnie krajowe płacą 11,8 – 12 zł za buhaja w klasie R, bardziej popularna klasa O jest tańsza o ok. 50 groszy. Podobnie sytuacja kształtuje się dla jałowic mięsnych: w klasie R cena sięga 12 zł, a klasa O jest tańsza o 20-50 groszy. Za krowy w klasie R rolnicy mogą otrzymać ok. 10,5 zł – podobnie jak w O klasie.

Więcej na: farmer

Rolnicy sprzedają coraz więcej mleka.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kwotowego 2014/2015 wielkość dostaw tego surowca do skupu była o 6,8 proc. wyższa niż w analogicznym poprzednim okresie.
Wielkość dostaw w czerwcu była o 7,6 proc. wyższa niż rok wcześniej. W sumie od kwietnia do czerwca 2014 r. do podmiotów skupujących (mleczarni) dostarczono ok. 2,74 mld kg mleka. Szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 27,6 proc. W tym roku limit produkcji mleka dla Polski wynosi 10 mld 56 mln kg mleka i jest on taki sam jak w ubiegłym roku. Wcześniej, przez ostatnie trzy lata, kwota produkcji była podnoszona o 1 proc. rocznie.
Najbardziej produkcję mleka zwiększyli rolnicy z Polski północno-wschodniej, głównie z województwa warmińsko-mazurskiego.

Więcej na: farmer

Wystawa Krajowa Szepietowo 2014

W dniach 28-29.06.2014 odbyła się VIII Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego w Szepietowie. Wśród wyróżnionych krów i jałówek znalazły się córki po naszych buhajach:

  • Champion w kategorii Krowy w III i dalszych laktacjach – ojciec Shottle, właściciel OHZ Osięciny Sp. z o.o.
  • Champion w kategorii Jałówki w wieku 22-24 miesiące – ojciec Zelgadis, właściciel Łukasz Majkowski

Gratulujemy wszystkim hodowcom i zapraszamy do obejrzenia galerii.

 

 

 

MAPA STRONY