wyszukiwarka

Icon Sires

Celem firmy ABS Global, Inc. (ABS) jest oferowanie klientom wyjątkowej jakości materiału genetycznego bydła, by umożliwić im bardziej efektywną produkcję tak przydanego białka pochodzenia zwierzęcego, w postaci mięsa i mleka. Chcemy inwestować znaczne środki w identyfikację genomiczną, rozwój i marketing buhajów, które naszym zdaniem są w stanie przyczynić się do postępu genetycznego w Państwa stadzie. Chcemy zaoferować Państwu najlepszy materiał genetyczny jaki posiadamy, ale także chcemy prowadzić nasz program hodowlany na większą skalę. Firma ABS stworzyła program Icon Sires. Zawierając z firmą ABS umowę w ramach programu Icon Sires, uzyskują Państwo dostęp do naszego najlepszego materiału genetycznego, przy równoczesnej możliwości uzyskania odpowiedniej zapłaty za potomstwo  Icon Sires, które zostanie zakwalifikowane do dalszej hodowli w ABS.

 

iconsire 

Lista Icon Sires

Opcja Potomstwa Icon Sires

Jeśli mają Państwo syna lub córkę buhaja Icon Sire i zamierzają je sprzedać, najpierw należy sprawdzić, czy buhaj został wymieniony poniżej i czy należący do Państwa syn lub córka buhaja Icon Sire spełnia podane poniżej wymogi przeprowadzenia testów genomicznych.
Jeśli należący do Państwa syn lub córka buhaja Icon Sire spełnia oba te wymagania, należy wypełnić Formularz powiadomienia o Wyborze opcji.
Jeśli należący do Państwa syn lub córka buhaja Icon Sire nie spełnia obu tych wymagań, nie muszą Państwo podejmować żadnych dalszych działań i mogą Państwo sprzedać to potomstwo według swego uznania, zgodnie ze standardowym regulaminem ABS.


            Testy Genomiczne

Ustalenie testów genomicznych nie zostało określone. Prosimy o regularne sprawdzanie czy nie są dostępne aktualizacje.


 

Ważna Informacja:
Jeśli mają państwa syna buhaja biorącego udział w programie Icon Sires, i zamierzają go sprzedać, a zwierzę nie było poddane testom genomicznym, konieczne jest przeprowadzenie testów i zakończenie udziału w programie Icon Sires przed zaoferowaniem zwierzęcia na sprzedaż jakiejkolwiek innej osobie lub podmiotowi (z wyjątkiem sprzedaży na ubój).
Jeśli mają Państwo córkę buhaja biorącego udział w programie Icon Sire i zamierzają ją sprzedać, a zwierzę nie było poddane testom genomicznym, mogą Państwo (a) poddać ją testom i zakończyć udział w programie Icon Sires; lub (b) sprzedać ją jako niezarejestrowane zwierzę dowolnej osobie lub podmiotowi, które nie działają w branzy związanej z obrotem, sprzedażą i tworzeniem materiału genetycznego bydła.
Prosimy pamiętać, że firma ABS regularnie aktualizuje listę Icon Sires i buhaj, który znajdował się na liście Icon Sires w chwili zakupu, może zostać usunięty z powyższej listy. Jeśli buhaj zostanie usunięty z listy, nie jest już przedmiotem prawa opcji dostępnej dla firmy ABS i mogą Państwo sprzedać, przekazać lub w inny sposób zbyć zwierzę według swego uznania, zgodnie ze standardowym regulaminem ABS.

FORMULARZ POWIADOMIENIA O WYBORZE OPCJI

 

MAPA STRONY