wyszukiwarka

Wyślij Krowę

SEND A COW LOGO

 

 

Genus i ABS Polska z dumą ogłasza, iż zaczęło współpracować z brytyjską organizacją charytatywną na rzecz rozwoju Afryki, „Send a cow” "Wyśli j Krowę" to inicjatywa, która może pomóc zjednoczyć nas wszystkich, pomagając wygnać głód z Afryki!


O fundacji "Wyślij Krowę"


Dobroczynna wizja obejmuje prosperujące obszary wiejskie Afryki. Globalny niedobór żywności jest przerażającą kwestią. Afryka jest jednym z największych na świecie producentów żywności. 90% żywności w Afryce jest produkowane przez małe gospodarstwa rodzinne, a 70% ludności polega na ziemi, aby się wyżywić, jednak wiele rodzin wydaje na jeden posiłek mniej niż 1 funt za dzień. Model "Wyślij krowę" wyraźnie pokazuje, w jaki sposób inwestycje w małorolnym gospodarstwie są kluczem do poprawy wydajności i ekonomicznej stabilności w Afryce, oraz likwidacji ubóstwa i głodu. Krowy mleczne są niezbędne dla rodzin z rolniczych obszarów wiejskich w Afryce, poprzez produkowane przez nie pożywne mleko i obornik.


send a cow 1W ciągu ostatnich 26 lat fundacja "Wyślij Krowę" pomogło ponad 1 milionowi osób wyprodukować dość jedzenia do zaspokojenia swoich potrzeb , sprzedania swoich produktów i rozwojowi małych przedsiębiorstw, które funkcjonują. Zapewniając żywy inwentarz, nasiona, szkolenia rolne i rozwój społeczny, pomagają najbardziej zmarginalizowanym rodzinom zabezpieczyć swoją przyszłość z pracy na swoich gospodarstwach. I przez ich zasadę "przekazania tego dalej", każdy rolnik pomaga przekazać swoje umiejętności, nasiona, i pierwszą urodzoną jałówkę dla innych w potrzebie, potęgując efekt dziesięciokrotnie i tworząc program zrównoważony i niezwykle inspirujący.


Każde 1.500 funtów zdobytego kapitału podnosi rodzinę z ubóstwa na dobre. Wpływ tego programu zmienia życie, skutkując tym by być samowystarczalnym, i prężnie działać w społeczności. Ostatnie badanie pokazują, że 100% rolników biorącą udział w fundacji „ Wyślij Krowę” przekroczyło granicę ubóstwa, 89% rodzin spożywa mleko raz na tydzień (wzrost z 8%), 97% zjada 2-3 urozmaicone posiłki dziennie, przychody wzrosły średnio sześciokrotnie i 7 razy więcej dziewcząt idzie na studia.


Pomoc rolnikom jak Jocelyn.


send a cowJocelyn ma 46 lat, ma 2 dzieci i opiekuje się 3 sierotami. Przed programem "Wyślij Krowę" miała ziemię, ale nie udało jej się uprawiać roślin ani zdobyć jedzenia dla dzieci. Dom rozpadał się i ziemia była jak na pustyni - nic tam nie rosło . Wtedy z pomocą przyszła fundacja i zrobiła mi szkolenie z rolnictwa i ochrony środowiska, więc mogłam hodować warzywa i sadzić drzewa... Dostałam jałówkę, która do teraz ocieliła się 5 razy - pierwszą jałówkę przekazałam dalej; drugi był byk, którego sprzedałam; trzecią krową zapłaciłam za elektryczność w moim domu; czwartą zapłaciłam za ślub jednego z moich dzieci; piąta pokryła opłaty za szkołę pozostałych dzieci. Ze sprzedaży mleka opłacam robotników, którzy pomagają mi na farmie.

 

"Wyślij Krowę" dało mi nadzieję na lepszą przyszłość"


Jak możesz pomóc...


Jeśli kupisz któregoś z naszych wybranych buhajów do programu "Wyślij Krowę", przekazujesz 4 złote z każdej porcji na rzecz fundacji wspierając ten projekt i jego potężną pracę.

 

MAPA STRONY